Lokata jesienna w Polbanku

Polbank logo
Polbank

Polbank po raz kolejny zaskakuje nas i wprowadza na rynek nową lokatę, która nosi nazwę lokaty jesiennej. Jest to oferta promocyjna obowiązująca od 11 października 2010 roku do 30 listopada 2010 roku, jednak bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia okresu trwania promocji, bez konieczności podawania przyczyny. Utrudnieniem może być fakt, iż lokata jesienna przeznaczona jest dla nowych środków ulokowanych w Polbanku. Oznacza to tyle, że założyć ją może każdy nowy klient lub dotychczasowy, który wpłaci nowe środki w wymaganym minimum.

Drugim faktem, który może być utrudnieniem jest minimalna kwota, dla której można założyć lokatę jesienną. Wynosi ona bowiem aż 25000 PLN. Plusem jest praktycznie brak ograniczenia co do maksymalnej, ulokowanej sumy (ograniczenie wynosi 5 mln zł).


Podstawową zaletą lokaty jesiennej jest jej oprocentowanie, które wynosi aż 6,06% w skali roku. Jest ono stałe i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Lokata ta jest zakładana na 6 miesięcy, co oznacza, że od minimalnej kwoty, po upływie całego umownego okresu, zostaną nam doliczone odsetki w wysokości 757,50 zł. Po odliczeniu podatku od przychodów kapitałowych (19%, zaokrąglane do całości), który wynosi 144 PLN, nasz zysk plasuje się na poziomie 613,50zł, co stanowi około 2,45% naszych środków początkowych. Z tego oraz z faktu, że jest to lokata półroczna wynika, iż oprocentowanie efektywne lokaty jesiennej w Polbanku wynosi około 4,91%. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec całego okresu trwania umowy, więc nie ma możliwości uniknięcia podatku, tak jak ma to miejsce na lokatach antybelkowych.

Zerwanie lokaty przed zakończeniem okresu umowy, na który została podpisana, wiąże się z utratą 80% naszych odsetek. Prosta symulacja pozwala policzyć, iż od kwoty minimalnej (25000 PLN), jeżeli zerwiemy lokatę jesienną po 3 miesiącach (połowa okresu umownego), otrzymamy tylko 75,75zł odsetek, co po odliczeniu podatku daje nam tylko 61,75zł zysku. Nie ma również możliwości wypłacenie części środków.

Czy możemy odnawiać tę lokatę po jej zakończeniu? Można ją przedłużyć, ale nie do końca. Odnowienie bowiem następuje na zasadach lokaty standardowej, sześciomiesięcznej, bez promocji jesiennej. Kwota, na jaką zostanie odnowiona lokata jest sumą kapitału początkowego oraz odsetek naliczonych przez okres pół roku, pomniejszonych o podatek Belki.

Ważną informacją jest również to, iż lokata jesienna, tak jak wszystkie depozyty w Polbanku, gwarantowane są w 100% przez Hellenic Deposit & Investment Guarantee Fund, czyli odpowiednik polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Różnica jest jednak taka, iż gwarancje BFG wynoszą do 50000 Euro, natomiast stosowane przez Polbank HDIGF do 100000 Euro.

Lokata jesienna wypada całkiem nieźle na tle innych lokat terminowych, zakładanych na podobną kwotę pieniędzy. Jednak porównując z lokatami antybelkowymi, zyski są niższe. Pamiętajmy jednak, że maksymalna kwota na lokatach unikających podatku jest znacznie niższa.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked