Lokaty w PKO BP – prześwietlamy ofertę!

PKO BP logo
PKO BP

Oferta produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych przygotowana przez PKO Bank Polski jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, jednak w porównaniu z innymi ofertami nieszczególnie atrakcyjna. Wysokość oprocentowania proponowanego przez bank jest przeciętna. Trudno też w przygotowywanych każdego miesiąca zestawieniach najbardziej korzystnych depozytów znaleźć jakakolwiek lokatę PKO BP. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy mimo wszystko zdecydują się na skorzystanie z oferty?

Depozyty dostępne w ofercie PKO BP podzielić można na kilka kategorii. Największa grupę stanowią tradycyjne lokaty bankowe o różnych okresach zapadalności, jednak znaleźć można również lokaty z oprocentowaniem progresywnym oraz lokaty połączone z produktem strukturalnym.

Lokaty standardowe

Oferta lokat standardowych jest najbardziej rozbudowana i obejmuje lokaty o terminach zapadalności mieszczących się w przedziale od 3 do 18 miesięcy. Wybierając lokatę 3-miesieczną liczyć można na oprocentowanie wynoszące 2,60 % w skali roku. Oprocentowanie depozytu o dwukrotnie dłuższym okresie zapadalności wynosi niewiele więcej – 2,70 %, natomiast lokaty 12-miesięcznej zaledwie 3,35 %. Minimalna kwota dla każdego z tych depozytów wynosi standardowo 1 000 złotych. Znalezienie korzystniej oprocentowanych ofert na rynku nie stanowi dziś najmniejszego problemu.

W ramach standardowych lokat terminowych PKO BP oferuje również lokaty: 3+3, 6+6 oraz 9+9, które zachęcają do dłuższego oszczędzania. Konstrukcja produktu jest bardzo prosta – założenie lokaty na okres 3, 6 lub 9 miesięcy skutkuje uzyskaniem zapisanego w regulaminie oprocentowania, które może zostać nieco zwiększone, jeżeli klient zdecyduje się na przedłużenie lokaty o dokładnie taki sam okres. Na jakie oprocentowanie może liczyć klient. W przypadku lokaty 3-miesiecznej oprocentowanie wynosi 3,80 %, a w przypadku przedłużenia wzrasta do 4,00 %. Dla lokaty 6+6 stawki te wynoszą odpowiednio 4,10 % i 4,30 %, natomiast dla lokat 9+9 4,20 % i 4,50 %. Podobnie jak w przypadku poprzednich depozytów minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 złotych. Decydując się na zainwestowanie nowych środków w lokaty 3+3, 6+6 oraz 9+9 w ramach aktualnej promocji liczyć można na preferencyjne oprocentowanie wyższe o 0,20 % lub nawet 0,40 % w przypadku przedłużenia lokaty.

Jeszcze mniej zarobić można na Lokacie terminowa FORTUNA, gdzie oprocentowanie w przypadku 12-miesiecznego okresu zapadalności wynosi zaledwie 2,20 %. Dopełnienie oferty banku stanowią standardowe lokaty terminowe w walucie polskiej oraz w walucie wymienialnej.

Lokaty progresywne

Lokaty progresywne to lokaty, które umożliwiają wycofanie środków w dowolnym momencie, jednak ze względu na comiesięczny wzrost oprocentowania zachęcają do utrzymywania środków na rachunku lokaty jak najdłużej. W ofercie PKO BP dostępne są dwa produkty tego typu – Lokata terminowa PROGRESJA oraz Lokata 9-miesieczna Progresja 9M. Atrakcyjność tych produktów również pozostawia wiele do życzenia, gdyż oprocentowanie jest bardzo niskie. W pierwszym miesiącu jest to zaledwie 0,50 %, a w ostatnim już 9,00 %. Efektywne oprocentowanie dla całego okresu wynosi nieco ponad 4,50 %.

Produkty strukturyzowane

Stosunkowo niedawno oferta PKO BP uzupełniona została o nową lokatę 3 miesięczną połączoną z produktem strukturyzowanym, z którego zysk  uzależniony jest od ceny ropy naftowej. Inwestowane przez klientów środki dzielone są na dwie równe części – połowa lokowana jest na 3-miesiecznej lokacie oprocentowanej na 8,00 % w skali roku, a druga cześć w dwuipółletnią lokatę strukturyzowaną pozwalającą osiągnąć ponadprzeciętny zysk (maksymalnie 74,99 %!). Produkt ten nie gwarantuje jednak jakiegokolwiek zarobku – w najgorszym przypadku klient otrzyma 100 % zainwestowanego kapitału. Strata w takim przypadku będzie dość znaczna, bowiem okres zapadalności wynosi aż 2,5 roku. Szczegóły dotyczące warunków uzyskania zysku dokładnie opisano w regulaminie produktu.

Mimo znacznej liczby produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oferta PKO Banku Polskiego nie prezentuje się szczególnie zachęcająco. Podczas, gdy wiele banków oferuje oprocentowanie mieszczące się w przedziale od 7,00 % do 8,00 %, w PKO BP nie znajdziemy ani jednej lokaty, na której będziemy mogli zarobić przynajmniej 5,00 %. Miejmy również na uwadze fakt, iż jest to oprocentowanie brutto, a więc wypracowany zysk będziemy musieli jeszcze pomniejszyć o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked