Open Online po raz kolejny żegna się z Belką

Open Finance logo
Open Finance

Pomimo zapowiedzi, iż Rada Ministrów jednak nie zajmie się ogłoszonymi wcześniej zmianami w Ordynacji Podatkowej i lokaty bez podatku Belki przynajmniej na początku przyszłego roku będą jeszcze dostępne, Open Online po raz kolejny wprowadza do swojej oferty promocyjną Lokatę Pożegnanie z „Belką”, która ma utrzymać wysokie zyski od naszych oszczędności nawet wtedy, gdy zmiany w prawie podatkowym wejdą w życie. Tym razem promocja trwa do 9. sierpnia, ale z pewnością można liczyć na jej przedłużenie, co stało się już całkiem normalne w przypadku promocyjnych lokat oferowanych przez Open Online.

Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. W porównaniu z Pożegnaniem z Belką, które miało miejsce dokładnie miesiąc temu, średnie oprocentowanie tego depozytu nie uległo zmianie. Zasady naliczania odsetek są bardzo proste. Do końca roku oprocentowanie zależne jest od dnia, w którym nasza lokata zostanie aktywowana. Jeżeli uczynimy to już 8. sierpnia, jej oprocentowanie będzie wynosiło w początkowej fazie 13,80%, jeżeli dokonamy tego 26. sierpnia (ostatni możliwy termin aktywowania lokaty, jeżeli wniosek złożymy ostatniego dnia promocji) nasz kapitał będzie rósł  15,74% w skali roku. W czasie trwania umowy oprocentowanie nominalne jest zmienne, a dokładniej rzecz biorąc, wysokie oprocentowanie obowiązuje do końca roku, a wraz z początkiem nowego roku zostaje zmniejszone do 0,1%. Średnie oprocentowanie z całego okresu umowy, niezależnie od tego kiedy wpłacimy nasze pieniądze, będzie wynosiło około 5,52%. Jest ono porównywalne z oprocentowaniem 7% w skali roku na lokacie tradycyjnej.


Dzienna kapitalizacja odsetek sprawia, iż nie jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku od przychodów kapitałowych (dzienne odsetki nie przekraczają 2,49zł, a podatek zaokrąglony jest do 0zł). Ma to znaczenie w przypadku początkowego okresu umowy, kiedy to naliczane są praktycznie wszystkie zyski, na jakie możemy liczyć z całego umownego okresu.

Niestety Lokata Pożegnanie z „BELKĄ” może być zakładana jedynie w złotówkach. Dodatkowo kwota, jaką można wpłacać na jej rachunek powinna się zawierać pomiędzy 500zł, a 5000zł. Z górną granicą można sobie jednak poradzić, dzieląc nasze oszczędności na kilka lub kilkanaście części i wpłacając na oddzielne lokaty. Open Online nie określa ile można posiadać takich lokat jednocześnie.

Po zakończeniu okresu umownego, jeżeli nie zdecydujemy się na wypłatę naszych pieniędzy wraz z zyskiem, Lokata Pożegnanie z Belką jest automatycznie odnawiana, jednak na warunkach Lokaty Optymalnej obowiązujących w tym dniu. Jeżeli natomiast będziemy zmuszeni do wypłacenia naszych oszczędności jeszcze przed zakończeniem umowy, utracimy wszystkie naliczone do tej pory odsetki.

Sposób założenia lokaty jest bardzo prosty. Wypełniamy odpowiedni wniosek na stronie internetowego oddziału Open Finance, a następnie sprawdzamy naszą pocztę email i wpłacamy pieniądze na podany numer konta. Warto również wspomnieć, iż kapitał przechowywany jest w Getin Banku, dlatego też nasze oszczędności objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked