Lokata Tulipan w Open Finance

Open Finance logo
Open Finance

Dzień 8 marca będący świętem wszystkich kobiet dla Open Finance stał się doskonałym powodem wprowadzenie do oferty promocyjnej lokaty terminowej. Lokata Tulipan, bo o niej mowa gwarantuje codzienną kapitalizację odsetek, dzięki czemu istnieje możliwość uniknięcia konieczności płacenia 19-procentowego podatku Belki od zysków kapitałowych, konkurencyjne oprocentowanie oraz bardzo wygodny sposób jej założenia.

Przygotowana z okazji Dnia Kobiet Lokata Tulipan wymaga od potencjalnych zainteresowanych podjęcia bardzo szybkiej decyzji, gdyż okres jej trwania wynosi zaledwie 3 dni – promocja rozpoczyna się z dniem 8 marca, a kończy już 10 marca bieżącego roku. Jeśli zdecydujemy się na zdeponowanie swoich oszczędności na 8-miesiecznej lokacie w Open Finance będziemy mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,85%, co odpowiada 6,08% na lokacie tradycyjnej z podatkiem od zysków kapitałowych.


Warunkiem założenia lokaty jest zdeponowanie na niej przynajmniej 1 000 złotych. Musimy jednak pamiętać, iż maksymalna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 000 złotych. Nie ma jednak ograniczeń, co do ilości posiadanych lokat przez jednego klienta. Zatem w sytuacji, gdy zdecydujemy się zdeponować środki w kwocie wyższej niż 15 000 złotych nasze oszczędności zostaną podzielone na kilka lokat.

Oferowana przez Open Finance Lokata Tulipan jest lokatą odnawialną, jednakże nie na takich samych warunkach, na jakich możemy ją założyć. W momencie zakończenia zostanie ona automatycznie przekształcona w 6-miesięczną lokatę oprocentowaną zgodnie z aktualną na dzień odnowienia lokaty kartą produktu. W przypadku konieczności wycofania zdeponowanych na lokacie środków przed terminem jej zakończenie wypracowane przez kapitał odsetki zostają w całości utracone. W celu uruchomienia lokaty należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej Open Finance.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked