Lokata na Lepsze Dni w Open Finance

Open Finance logo
Open Finance

Open Online to podmiot, który oferuje wiele naprawdę bardzo atrakcyjnych depozytów bankowych, które założyć można za pośrednictwem Internetu. Jednym z najnowszych produktów dostępnych w jego ofercie jest Lokata na Lepsze Dni, która pozwala na wypracowanie niemałego zysku. Jakie warunki należy spełnić, by móc stać się jej posiadaczem?

Lokata na Lepsze Dni to depozyt, którego okres zapadalności wynosi 12 miesięcy, a proponowane oprocentowanie aż 6,50 %. Tak atrakcyjna stawka stawia lokatę oferowaną przez Open Online w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokat rocznych. Tylko nieliczne depozyty pozwalają na osiągniecie wyższego zysku. Poza atrakcyjnym oprocentowaniem do zalet Lokaty na Lepsze Dni zaliczyć należy” wysoki limit inwestycji (minimalna kwota depozytu to zaledwie 500 złotych, natomiast maksymalna wynosi aż 1 milion złotych, co z pewnością zachęci do oferty osoby dysponujące sporym kapitałem), możliwość założenia depozytu za pośrednictwem wniosku online, który znaleźć można na stronie internetowej Open Online oraz brak konieczności posiadania czy też uruchamiania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Z założenia Lokata na Lepsze Dni uruchamiana jest jako lokata odnawialna, jednak w każdej chwili po zalogowaniu się do systemu może dokonać zmiany tego parametru, dzięki czemu po upływie dwunastu miesięcy zainwestowane środki wraz z naliczonymi odsetkami przelane zostaną na rachunek, z którego dokonano przelewu na lokatę. W przypadku odnowienia się lokaty warunki, na jakich nastąpi przedłużenie będzie zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia przewidzianymi dla 12-miesięcznej Lokaty Internetowej. Co w przypadku, kiedy zmuszeni będziemy wycofać środki i zerwać lokatę? Niestety skutkiem zerwania lokaty jest całkowita utrata należnych odsetek. Szczegółowy regulamin oraz wniosek online inicjujący założenie lokaty dostępne są na stronie internetowej Open Online.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked