Lokata rentierska w Noble Bank

Noble Bank Logo
Noble Bank

Dla klientów zainteresowanych lokatami długoterminowymi Noble Bank oferuje atrakcyjną lokatę rentierską. Jej oprocentowanie w skali roku wynosi 5%. Atrakcyjność tej lokaty polega głównie na naliczaniu comiesięcznych odsetek oraz możliwości ich comiesięcznej wypłaty. W ten sposób klient będący w posiadaniu tego rodzaju lokaty może liczyć na miesięczne zyski jakie będzie przynosił  jego kapitał zdeponowany na koncie bankowym. Inne produkty bankowe w odróżnieniu od lokaty rentierskiej kapitalizują zazwyczaj odsetki po upłynięciu określonego terminu lokat i dopiero wówczas umożliwiają ich wypłatę. Warunkiem skorzystania z lokaty rentierskiej jest zdeponowanie na jej koncie środków finansowych w  kwocie niemniej niż 50 tysięcy złotych.


Lokata rentierska oferowana prze Noble Bank daje możliwość systematycznego korzystania z zysków  pochodzących z ulokowanych na koncie bankowym kapitału, które mogą być kierowane na bieżące potrzeby jej właściciela lub w kolejne  inwestycje.

Ten rodzaj produktu bankowego przeznaczony jest głównie dla klientów posiadających znaczną kwotę wolnego kapitału, umożliwiającą dzięki lokacie osiąganie stałego oraz regularnego dochodu z odsetek naliczanych od swoich oszczędności.

Lokata rentierska oferowana przez Noble Bank ze względu na swoją konstrukcję oraz wyjątkowo wysoką kwotę deponowania minimalnych środków finansowych,  gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarantowany. Przed założeniem lokaty istnieje możliwość indywidualnego spotkania z ptivate bankerem reprezentującym Noble Bank, który szczegółowo wyjaśni wszystkie warunki związane z oferowanym produktem.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked