Znowu zmiany w oprocentowaniu lokat w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

30 października bieżącego roku meritum Bank zdecydował się na zaprezentowanie nowej tabeli procentowania swoich depozytów internetowych – Meritum Zysku w Internecie oraz Lokat Standardowych internetowych oferowanych w kilku wariantach czasowych. Zmiany w kontekście krótkich terminów zapadalności okazały się pozytywne, jednak oprocentowanie dla dłuższych depozytów stało się nieco mniej korzystne dla klientów. Jak po zmianach prezentuje się oferta Meritum Banku?

Lokata Meritum Zysku w Internecie

Lokata Meritum Zysku w Internecie to produkt, który oferowany jest jako depozyt miesięczny, trzymiesięczny, sześciomiesięczny oraz dwunastomiesięczny. Do niedawna decydując się na założenie takiej lokaty na okres jednego miesiąca oczekiwać można było zysku w wysokości 4,10 %. Dziś warunki są nieco korzystniejsze, gdyż oprocentowanie zostało zwiększone do 4,30 %. Lokata trzymiesięczna bez zmian proponuje oprocentowanie na poziomie 6,10 %. Niestety dwa pozostałe okresy zapadalności oferują nieco mniej atrakcyjne warunki – zarówno w lokata sześciomiesięczna jak i dwunastomiesięczna oferują oprocentowanie zmniejszone o 0,1 punktu procentowego – odpowiednio 6,20 % i 6,30 %.

Założenie jednej z powyższych lokat odbywa się za pośrednictwem internetowego wniosku i nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 000 złotych. Po upływie wybranego okresu lokata może zostać odnowiona na analogiczny czas lub zainwestowany kapitał wraz z należnymi odsetkami zwrócony zostanie na rachunek klienta.

Lokata Standardowa Internetowa

Lokata Standardowa Internetowa to produkt oferujący dokładnie takie same warunki jak opisana wyżej Lokata Meritum Zysku w Internecie. Wybierając okres jednomiesięczny zarobimy 4,30 % (wzrost o 0,20 punktu procentowego), trzymiesięczny 6,10 % (wzrost o 0,10 punktu procentowego), sześciomiesięczna 6,20 % (spadek o 0,10 punktu procentowego), a dwunastomiesięczna 6,30 % (spadek o 0,10 punktu procentowego). Co zatem odróżnia produkt ten od Lokaty Meritum Zysku w Internecie? Najbardziej istotna różnicą jest fakt, iż zalozenie jednej z Lokat Standardowych Internetowych wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z oferty Meritum Banku. Klienci, którzy zdecydują się na taki krok będą mogli również liczyć na bardziej przyjazne limity inwestycji – minimalna kwota depozyty w tym przypadku nie wynosi 3 000 złotych lecz zaledwie 1 000 złotych.

Bez względu na to, który produkt wybierzemy będziemy mogli wszelkich formalności dopełnić za pośrednictwem Internetu – wystarczy tylko odnaleźć na stronie internetowej Meritum Banku odpowiednie wnioski online, których wypełnienie nie zajmie nam więcej aniżeli kilka minut.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked