W Banku Meritum oszczędzanie mniej korzystne

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Do licznej grupy banków, które w ostatnich dniach zdecydowały się obniżyć oprocentowanie swoich depozytów zalicza się między innymi Meritum Bank, który w nowej tabeli oprocentowania ogłosił niższe oprocentowanie dla niemalże wszystkich swoich lokat. Niezmienne oprocentowanie proponują tylko promocyjna Lokata Pierwsza, a także lokaty o zmiennym oprocentowaniu bazującym na stawce WIBOR – Lokata Wiborowa oraz Lokata Meritum Zysku w Internecie WIBOR. Jak istotne obniżki zaprowadzono w kontekście pozostałych depozytów?

Lokaty dostępne przez Internet

To, co odróżnia lokaty Meritum Banku dostępne w Internecie od tych dostępnych w placówkach to nieco wyższe oprocentowania. Za pośrednictwem Internetu założyć można dwie lokaty – Lokatę Meritum Zysku w Internecie oraz Lokatę Standardową Internetową. Oprocentowanie proponowane na depozytach tych jest dokładnie takie samo i wynosi odpowiednio – 3,50 % dla lokaty miesięcznej, 3,70 % dla lokaty trzymiesięcznej, 3,90 % dla lokaty półrocznej oraz 4,00 % dla lokaty rocznej. Wobec każdego z powyższych okresów zapadalności zastosowano obniżkę wynoszącą 0,20 punktu procentowego.

Lokata Meritum Zysku w Internecie różni się od Lokaty Standardowej Internetowej przede wszystkim tym, iż jej uruchomienie nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co niewątpliwie jest istotnym atutem. Brak konieczności posiadania rachunku sprawia jednak, że minimalna kwota inwestycji nie wynosi 1 000 złotych jak w przypadku standardowych depozytów, ale 3 000 złotych.

Lokaty dostępne w placówkach

Dokładnie takiej samej wielkości obniżki (0,20 punktu procentowego) zastosowano wobec lokat dostępnych wyłącznie w placówkach. Meritum Bank oferuje swoim klientom Lokatę Meritum Zysku oraz Lokatę Standardową dla Klientów Indywidualnych. Proponowane oprocentowanie wynosi: 3,30 % dla depozytu miesięcznego, 3,50 % dla depozytu trzymiesięcznego, 3,70 % dla depozytu półrocznego oraz 3,80 % dla depozytu o okresie zapadalności wynoszącym rok. W przypadku tych produktów minimalna kwota inwestycji jest dokładne taka sama i wynosi 1 000 złotych.

Więcej szczegółów na temat oferty oraz pełną tabelę oprocentowania znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Meritum Banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked