Poszerzenie oferty lokat z gwarancją zysku w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Meritum Bank to jeden z podmiotów działających na polskim rynku bankowym, który stale dąży do bycia liderem w kategorii oferowania korzystnych lokat antybelkowych. Chcąc wykorzystać ostatnie miesiące, gdy oferowanie takich produktów jest jeszcze możliwe bank zdecydował się na rozszerzenie oferty lokat z gwarancją i obecnie prócz 6- i 12-miesięcznej lokaty oferuje również 3-miesieczną lokatę, która gwarantuje osiągniecie zysku nawet po niekorzystnych zmianach w ordynacji podatkowej.

Lokaty z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych w Meritum Banku dostępne są aktualnie w trzech wariantach – jako lokata trzymiesięczna, sześciomiesięczna oraz roczna. W zależności od tego, na który wariant się zdecydujemy bank zaoferuje nam odpowiednio 5,15 %, 5,51 % oraz 5,13%. Podane oprocentowanie jest oprocentowaniem nominalnym. W przypadku zmiany zapisów dotyczących zasad zaokrąglania podatków od zysków kapitałowych w ordynacji podatkowej Meritum Bank zobowiązuje się do zmiany oprocentowania oferowanych lokat. I tak klientom posiadającym lokatę trzymiesięczną z dniem wejścia nowych przepisów oprocentowanie z poziomu 5,15 % zostanie podniesione do 6,40%, posiadaczom sześciomiesięcznych depozytów oprocentowanie wzrośnie do 6,90 %, natomiast właścicielom lokat dwunastomiesięcznych do poziomu 6,50 %.

Czym poza gwarancją zysku charakteryzuje się depozyt w Meritum Banku? Minimalna kwota lokaty to 3 000 złotych, natomiast maksymalna 10 000 złotych. Wycofanie środków przed upływem okresu zapadalności wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie 50 złotych, przy czym opłata ta nie może być wyższa aniżeli suma skapitalizowanych dotychczas odsetek. Po upływie 3, 6 lub 12 miesięcy lokata może być automatycznie odnowiona, jednak na warunkach zapisanych w regulaminie produktu. W przypadku rezygnacji z automatycznego odnowienia lokaty depozyt wraz z naliczonymi odsetkami trafia na rachunek klienta.

Założenie lokaty nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i odbywa się za pośrednictwem Internetu. Wniosek online, szczegółową instrukcję oraz regulamin Lokat z Gwarancją znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Meritum Banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked