Podwyżka oprocentowania lokat w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Meritum Bank to dobrze znana instytucja wszystkim poszukiwaczom atrakcyjnych depozytów bankowych. Od dłuższego czasu lokaty oferowane przez ten podmiot zajmują czołowe miejsca w zestawieniach najkorzystniejszych produktów oszczędnościowych. Aktualnie oferta nie jest tak atrakcyjna, jak przed wprowadzeniem zmian w ordynacji podatkowej, jednak bardzo możliwe, iż niebawem się to zmieni, gdyż bank zdecydował się na kolejna podwyżkę oprocentowania. Ile można dziś zarobić na lokatach w Meritum Banku?

Zmiany oprocentowania dotyczyły najchętniej wybieranych przez klientów okresów, a więc depozytów sześciomiesięcznych i rocznych. Stawki oprocentowania dotyczące lokat jednomiesięcznych i trzymiesięcznych pozostały bez zmian i wynoszą odpowiednio 4,00 % – 4,10 % i 5,40 % – 5,50 %. Wybierając depozyt o okresie zapadalności wynoszącym 6 miesięcy liczyć można na oprocentowanie wynoszące od 6,40 % do 6,50 %. Jeszcze bardziej atrakcyjne warunki Meritum Bank proponuje na lokatach rocznych, a dokładniej rzecz ujmując od 6,50 % do 6,60 %. Od czego zależy wysokość oprocentowania na Lokacie Meritum Zysku w Internecie? Od wielkości kwoty, jaka klient zdecyduje się zdeponować. Niższa stawka dotyczy lokato kwocie mniejszej aniżeli 100 000 złotych. Klienci gotowi zainwestować przynajmniej 100 000 złotych lub więcej liczyć mogą na oprocentowanie wyższe o 0,10 %. Wybierając Lokatę Standardową Internetową liczyć można na odpowiednio 4,10 %, 5,50 %, 6,50 % i 6,60 % bez względu na wysokość depozytu (niezbędne jest jednak posiadanie dostępu do systemu bankowości elektronicznej).

Szczegółowy regulamin obu produktów oraz instrukcje dotyczące ich zakładania znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Meritum Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked