Obniżki oprocentowania lokat w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Na początku lipca Meritum Bank zdecydował się na znaczne podwyżki oprocentowania wybranych lokat dostępnych w ofercie, a już po kilku dniach zaprezentował nową tabelę oprocentowania i znacznie mniej atrakcyjne stawki dotyczące lokat trzy-, sześcio- i dwunastomiesięcznych. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta depozytowa Meritum Banku?

Pierwszą lokatą, która objęta została obniżkami jest Lokata Meritum Zysku w Internecie. W wariancie trzymiesięcznym oprocentowanie zostało zmniejszone z 6,60 % do 5,60 % dla kwot mieszczących się w przedziale od 3 000 złotych do 100 000 złotych i z 6,60 % do 5,70 % dla kwot większych aniżeli 100 000 złotych. Znacznie mniejsze obniżki zastosowano wobec depozytów sześciomiesięcznych i dwunastomiesięcznych – odpowiednio 0,10 % i 0,20 % dla obu przedziałów kwotowych. W przypadku lokaty półrocznej oprocentowania dla niższego przedziału kwotowego wynosi 6,10 %, natomiast dla większego 6,20 %. W przypadku lokaty rocznej stawki te wynoszą odpowiednio 6,20 % i 6,30 %.

Bardzo podobne zmiany zaprowadzono wobec Lokaty Standardowej Internetowej. Zakładając ją na okres 3 miesięcy jeszcze niedawno zarobić można było 6,60 %. Obecnie jest to 5,70 %. W przypadku lokaty sześciomiesięcznej bank zdecydował się na zmniejszenie oprocentowania jedynie o 0,10 % –  z 6,30  % na 6,20 %. Decydując się na założenie lokaty dwunastomiesięcznej oczekiwać można procentowania na poziomie 6,30 % (do niedawna 6,50 %).

Ostatnim depozytem, który objęty został obniżkami jest Lokata Standardowa. W jej przypadku bank zdecydował się na obniżki jedynie w przypadku najdłuższego okresu zapadalności, a więc 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty po zaprowadzonych zmianach dla dowolnej kwoty mieszczącej się w przedziale 3 000 zł – 100 000 zł wynosi 6,10 % (6,20 % przed obniżką). W przypadku lokat na kwoty większe aniżeli 100 000 złotych stawka oprocentowania wynosi 6,20 % (6,30 % przez zmianą).

Więcej szczegółów na temat aktualnej oferty depozytowej Meritum Banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked