Nowa Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów w Banku Meritum

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Jak można było wyczytać w niektórych mediach, Ministerstwo Finansów w marcu tego roku zapowiedziało zmianę sposobu naliczania podatku od przychodów kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Do tej pory, ów podatek zaokrąglany jest do pełnych złotówek, jeżeli natomiast zmiany weszłyby w życie, podatek sprowadzany byłby do pełnych groszy w górę. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika lokat bankowych? Wprowadzenie tego mniej korzystnego algorytmu obliczania równoznaczne jest z zakończeniem możliwości korzystania z lokat antybelkowych, które wykorzystywały zaokrąglanie podatku do 0zł.

Naprzeciw tym zmianom wychodzi Meritum Bank, ze swoją bardzo ciekawą ofertą o nazwie Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych. Jest to typowy produkt antybelkowy, lecz jego umowa przewiduje, iż w przypadku wprowadzenia zmian w Ordynacji Podatkowej, bank zobowiązuje się do zwiększenia oprocentowania naszej lokaty do takiego poziomu, aby zyski się nie zmieniły.


Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych może być zakładana jedynie w walucie polskiej i jedynie na okres 12 miesięcy. Przez cały ten czas nasze oszczędności podlegają oprocentowaniu 5,52% w skali roku. Dodatkowo codziennie ma miejsce kapitalizacja odsetek, dzięki której nie musimy martwić się o podatek, który zmniejszałby nasze zyski. W przypadku, gdy Rada Ministrów zajmie się projektem zmian w Ordynacji Podatkowej, a Ministerstwo Finansów owe zmiany wprowadzi w czasie trwania umowy, Meritum Bank zwiększy oprocentowanie naszego depozytu do 7,01% brutto, które po opodatkowaniu da nam identyczny zysk, z jakim rosły nasze pieniądze do tej pory. Rozwiązaniem tym powinny zainteresować się osoby, które boją się o stabilny wzrost własnego kapitału. Warto również dodać, iż na innych depozytach, jeżeli podobne gwarancje nie są przewidziane w umowie, nasze zyski po wprowadzeniu zmian spadną o prawie 1/5.

Nie możemy jednak zapomnieć o limitach, jakie obowiązują na Lokacie z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych. Przede wszystkim minimalna kwota, na jaką taki depozyt może być założony wynosi 3000zł. Minimum to jest dość duże, jeżeli weźmiemy pod uwagę oferty innych banków. Kwota maksymalna natomiast wynosi 10000zł, jednak na to drugie ograniczenie można zastosować bardzo proste obejście. Jeżeli chcielibyśmy w Lokatę z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych wpłacić kwotę większą, wystarczy, że podzielimy ją na niekoniecznie równe części, ale tak, aby każda z nich znajdowała się w przedziale od 3000 do 10000zł. Następnie zakładamy kilka lub kilkanaście osobnych lokat, wpłacając tam poszczególne części naszego kapitału. Meritum Bank nie wprowadził ograniczenia co do ilości lokat, jakie może posiadać jedna osoba, dlatego też rozwiązanie to jest całkowicie normalne i dopuszczalne.

Zerwanie umowy przed jej zakończeniem oznacza obciążenie nas karą umowną, która wynosi 50zł, ale nie więcej, niż suma skapitalizowanych do tego dnia odsetek. Jeżeli więc odsetki od Lokaty z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych są mniejsze niż 50zł, utracimy je wszystkie, jeżeli natomiast są większe, zostanie nam wypłacona kwota, która przekracza wspomniane 50zł.

Po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu umownego możemy wypłacić nasze pieniądze wraz z należnymi nam odsetkami lub pozostawić pieniądze do automatycznego odnowienia depozytu. Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych przedłużana jest na zasadach Lokaty Meritum Zysku w Internecie z Dzienną Kapitalizacją, zakładaną na rok.

Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych może być zakładana przez Internet, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Meritum Banku, jeżeli mamy do niego dostęp, albo poprzez formularz na stronie banku. Nie musimy posiadać rachunku bankowego, a wszystkie pieniądze, jakie wpłacimy na ten depozyt gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100000 euro, tak jak to ma miejsce w przypadku wszystkich lokat zakładanych w polskich bankach.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked