Nowy 4-miesięczny okres Lokaty Meritum Zysku w Internecie w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Jeszcze do niedawna oferta depozytowa Meritum Banku była jedną z najbardziej atrakcyjnych, a oferowane przez bank lokaty zajmowały czołowe miejsca w rankingach porównujących depozyty o rożnych okresach zapadalności. Niestety po zaprowadzonych jakiś czas temu zmianach oferta nie jest już tak atrakcyjna, a oprocentowanie oscyluje w granicach 6,00 %. By pozyskać z rynku nieco większe środki bank zdecydował się na krótkotrwałą (zaledwie kilkudniową) promocję, w ramach której można liczyć na nieco bardziej atrakcyjne warunki. Jak bardzo atrakcyjne?

Lokata Meritum Zysku w Internecie oraz Lokata Standardowa Internetowa jeszcze do niedawna oferowały cztery okresy deponowania – 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Jedynie do 10 grudnia w ofercie dostępna jest również lokata czteromiesięczna, która kusi oprocentowaniem wynoszącym 6,20 %. Jest ona póki co najatrakcyjniejszym depozytem w ofercie banku i jednym z bardziej atrakcyjnych oferowanych aktualnie na rynku, dlatego warto się zastanowić nad skorzystaniem z tej krótkotrwałej promocji. Niestety czasu na podjecie decyzji jest naprawdę niemało.

Szczegóły oferty

Lokata Standardowa Internetowa to depozyt przeznaczony dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z oferty banku. Lokata Meritum Zysku w Internecie to produkt adresowany do klientów, którzy konta nie posiadają, jednak oczekiwać oni mogą dokładnie takich samych warunków. Jedyna różnica dotyczy wielkości minimalnej kwoty depozytu – dla Lokaty Meritum Zysku w Internecie (bez konta) wynosi ona 3 000 złotych, natomiast dla Lokaty Standardowej Internetowej standardowo 1 000 złotych. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po upływie czterech miesięcy lokata może zostać odnowiona na analogiczny okres (proponowane warunki mogą nieco różnić się od obecnych) lub zlikwidowana – w tym przypadku zainwestowane środki powiększone o należne odsetki wrócą na rachunek klienta (opcja dla klientów posiadających rachunek w Meritum Banku) lub zostaną mu zwrócone w formie gotówkowej.

Jak założyć lokatę?

By założyć lokatę proponowaną przez Meritum Bank należy: w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wystarczy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej i wydać odpowiednią dyspozycję, jeśli nie posiadamy rachunku w Meritum Banku możemy dokonać jego założenia za pośrednictwem Internetu lub wypełnić właściwy wniosek online i uruchomić samą lokatę. Wszelkie niezbędne informacje oraz instrukcje znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym banku. Przed podjęciem decyzji warto się zapoznać z regulaminem produktu, w którym znaleźć można najważniejsze informacje i odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked