Meritum Bank i FM Bank powoli wycofują się z antybelek

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Wchodzące w życie z początkiem nowego roku zmiany w ordynacji podatkowej, których głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie lokat antybelkowych już teraz oddziałują na system bankowy i oferty wielu banków i instytucji finansowych. Część z nich stara się maksymalnie wykorzystać ostatnie miesiące, kiedy uniknięcie podatku od zysków kapitałowych jest możliwe, natomiast inne już przebudowują swoją ofertę i wycofują z niej lokaty z codzienną kapitalizacja odsetek.

Na krok taki zdecydowały się jako pierwsze FM Bank oraz Meritum Bank. Takie postępowanie może być dla wielu dość zaskakujące, bowiem banki te dotychczas oferowały niemalże wyłącznie tego typu depozyty i w znacznym stopniu dzięki nim finansowały swoją działalność. Zmiany jednak były konieczne i mają na celu zabezpieczenie się przed nagłym odpływem środków czy też istotnym wzrostem kosztów.

W ofercie FM Banku nie znajdziemy już cieszącej się dość dużą popularnością FM Lokaty o okresie zapadalności dłuższym aniżeli 4 miesiące. Dostępne są jedynie dwa jej warianty i to ze zmienionym oprocentowaniem. Na dwumiesięcznej FM Lokacie do niedawna można było zarobić 5,60 %, natomiast na trzymiesięcznej aż 6,05. Obecnie obie oferują takie same warunki i oprocentowane są na poziomie 5,50 %. Z końcem listopada nieco uboższa stała się również oferta Meritum Banku. Niestety wycofanymi z oferty produktami są: Lokata Meritum Zysku w Internecie oraz Lokata Internetowa, które do niedawna zajmowały czołowe miejsca we wszelkiego rodzaju rankingach i porównaniach najbardziej korzystnych depozytów terminowych.

Nie oznacza to jednak, iż Meritum Bank nie oferuje aktualnie lokat z codzienna kapitalizacja odsetek. Zgodnie z tłumaczeniami pracownika banku decyzja o rezygnacji z korzystnych lokat internetowych wynikała z malejącego zainteresowania nimi ze strony klientów oraz rosnąca popularnością Lokat z Gwarancją, które pozwalają zabezpieczyć się klientom przed niekorzystnymi zmianami w ordynacji podatkowej.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked