Lokata WIBORowa w Meritum Banku

Meritum Bank logo
Meritum Bank

Meritum Bank jest jednym z banków, które dotychczas posiadały w swojej ofercie bardzo interesujące, atrakcyjnie oprocentowane lokaty. Po całkowitym usunięciu z rynku lokat antybelkowych – pozwalających dzięki zastosowaniu codziennej kapitalizacji odsetek na uniknięcie konieczności ponoszenia podatku od zysków kapitałowych, oferta stała się nieco mniej korzystna, jednak nadal depozyty Meritum Banku znaleźć można w rankingach najlepszych lokat. Do Lokaty Pierwszej, Lokaty Standardowej Internetowej oraz Lokaty Meritum Zysku w Internecie dołączyła ostatnio zupełnie nowa Lokata WIBORowa. Ile można zarobić na takim depozycie?

Lokata WIBORowa, jak sama nazwa wskazuje ściśle związana jest ze stopą WIBOR, a dokładniej rzecz ujmując WIBOR 6M. Od wysokości stopy tej uzależnione jest oprocentowanie depozytu, bowiem konstrukcja oprocentowania prezentuje się następująco: WIBOR 6M + 1,20 % dla lokat zakładanych w systemie bankowości elektronicznej lub WIBOR 6M + 1.10 % dla lokat zakładanych przez stronę internetową banku lub w jednej z placówek. Aktualnie wysokość stopy WIOBR 6M wynosi niespełna 5,00 %, dlatego też propozycja ta jest bardzo atrakcyjna. Warto dodać, iż zmiany oprocentowania następują co kwartał, a okres zapadalności wynosi 24 lub 36 miesięcy. Zaprezentowany powyżej mechanizm obliczania oprocentowania dotyczy lokat 36-miesiecznych. Oprocentowanie 24-miesięcznych depozytów jest niższe o 0,10 %. Kapitalizacja następuje na zakończenie okresu deponowania.

Minimalna kwota lokaty zakładanej przy pomocy systemu transakcyjnego wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast dla lokat bez konta 3 000 złotych. W przypadku wycofania środków przed zapisanym w umowie terminem należy się liczyć z utratą wszystkich należnych odsetek. Istnieje również możliwość wyboru opcji automatycznego odnowienia się lokaty – wówczas zainwestowana kwota powiększona o naliczone odsetki tworzy nową lokatę. W przypadku rezygnacji z odnowienia depozytu jego kwota powiększona o naliczone odsetki trafia na rachunek klienta.

Szczegółowy regulamin produktu oraz wszelkie niezbędne informacja znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Meritum Banku lub w jednej z placówek.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked