mSaver w mBanku – nowy sposób na oszczędzanie?

mBank logo
mBank

O innowacyjnym programie oszczędnościowym mBanku mieliśmy już okazję pisać, jednak w ostatnim czasie bank zdecydował się na zorganizowanie promocji, która znacznie zwiększyła jego atrakcyjność. Z całą pewnością wiele osób niezwiązanych dotychczas z bankiem jak i dotychczasowych jego klientów dzięki temu zdecyduje się skorzystać z usługi mSaver, dlatego warto się jej dokładnie przyjrzeć i zapoznać z nowymi warunkami, które obowiązywać będą do 31 grudnia bieżącego roku.

Innowacyjny sposób na regularne oszczędzanie mBanku pozwala na automatyczne odkładanie na oprocentowany rachunek drobnych kwot podczas płacenia kartą, dokonywania przelewu czy wypłacania gotówki z bankomatu. Sposób oszczędzania każdy uczestnik programu może dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Środki gromadzone na oprocentowanym rachunku mogą pochodzić z zaokrąglenia kwoty każdej transakcji do pełnych dziesięciu złotych, naliczonego od każdej transakcji procentu (z przedziału od 1 do 15 %) lub kwoty (z przedziału od 3 do 10 złotych). Istnieje również możliwość ustalenia stałej kwoty, która każdego miesiąca będzie trafiała na rachunek mSaver.

Zaletami programu są również: możliwość samodzielnej zmiany wybranego sposobu oszczędzania, możliwość dokonywania wpłat i wypłat z rachunku w dowolnym momencie oraz brak opłat za otwieranie i prowadzenie rachunku.

Program mSaver

Aktualnie w ramach programu mSaver oferowane są promocyjne warunki, które w znaczny sposób zwiększają jego atrakcyjność. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego dla nowych klientów wynosi 9,00 %! Dotyczy ono kwot do 10 000 złotych i okresu 6 miesięcy. Aby skorzystać z promocji należy uruchomić konto osobiste w mBanku wraz z kartą debetową, zapewnić wpływy w okresie trwania promocji w wysokości przynajmniej 1 000 złotych i uruchomić rachunek mSaver. W przypadku klientów, którzy są już związani z mBankiem konieczne jest jedynie uruchomienie rachunku mSaver oraz dokonanie jego modyfikacji zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie banku. Mniejsze wymagania niestety są jednoznaczne z nieco gorszymi warunkami – oprocentowanie rachunku dla dotychczasowych klientów wynosi 7,00 %.

W momencie, kiedy promocja dobiegnie końca oprocentowanie rachunku ulegnie wyraźnemu pomniejszeniu. W przypadku wpływów na rachunek wynoszących przynajmniej 3 000 złotych stawka oprocentowania wynosi 3,60 % (w takiej samej wysokości oprocentowane będą rachunki, na których zgromadzono przynajmniej 50 000 złotych). W przypadku miesięcznych wpływów mniejszych aniżeli 3 000 złotych oprocentowanie rachunku wynosi 5,00 %.

Program mSaver plus

Poza programem pozwalającym na gromadzenie oszczędności mBank oferuje również program ułatwiający ich dynamiczne pomnażanie. Również uruchamiany jest on bez opłat, jednak jego idea jest nieco inna. Użytkownicy programu mSaver plus mają możliwość inwestowania w maksymalnie pięć wybranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych spośród wszystkich dostępnych w ofercie. Inwestycje takie możliwe są już od 100 złotych miesięcznie. By ułatwić inwestowanie klientom, którzy nie maja zbyt dużej wiedzy na temat rynków kapitałowych mSaver plus udostępnia fachowe analizy i obiektywne kalkulatory, a także możliwość zmiany wybranych funduszy w dowolnym momencie trwania inwestycji.

Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znaleźć można na stronie internetowej mBanku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked