Co to są lokaty strukturyzowane?

Co to są lokaty strukturyzowane?
Co to są lokaty strukturyzowane?

Lokaty strukturyzowane z roku na rok staja się coraz bardziej popularne, dlatego też możliwość inwestycji posiadanych nadwyżek finansowych w tego typu instrumenty finansowe oferują już niemalże wszystkie banki. Jak zbudowana jest taka lokata? Jakie są jej wady i zalety?

Lokata ustrukturyzowana to struktura składająca się z dwóch elementów – obligacji zero kuponowej, której zadaniem jest ochrona zainwestowanego przez klienta kapitału oraz opcji dającej szansę na osiągnięcie znacznie większego zysku niż w przypadku tradycyjnej lokaty lub inwestycji w obligacje. Inwestując w tego typu instrument finansowy kilkadziesiąt procent przekazywanej sumy  inwestowana jest w obligacje, dzięki czemu inwestor otrzymuje gwarancje odzyskania zainwestowanego kapitału lub jego z góry określonej części, a pozostała cześć stanowi inwestycję w opcje. Opcja stanowi formę zakładu, w którym przewiduje się zachowanie wybranego instrumentu finansowego w przyszłości. Zakład może dotyczyć zachowania się konkretnego indeksu giełdowego, jego spadku lub wzrostu, ale tez na przykład ceny akcji lub surowców.


Zwrot z inwestycji w lokaty strukturyzowane w dużej mierze zależy od skłonności inwestora do ryzyka oraz czasu trwania inwestycji. Im większa skłonność do ryzyka tym większa część zainwestowanego kapitału inwestowana jest w ryzykowne, aczkolwiek pozwalające na osiągnięcie sporych zysków opcje. Podobnie jest w przypadku okresu inwestycji – im jest on dłuższy tym więcej można zainwestować w opcje, gdyż przez kilka lat inwestycji zysk z obligacji pozwoli zniwelować koszt ich zakupu. Dostępne obecnie na rynku lokaty strukturyzowane w zdecydowanej większości uznaje się za bezpieczne, gdyż banki konstruują je w ten sposób, by zagwarantować klientowi 100% zwrot zainwestowanego kapitału.

Zalety lokat strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane cieszą się ogromną i co ważne ciągle rosnącą popularnością ponieważ pozwalają na osiągniecie znacznie większych zysków w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi. Nie do przecenienie jest także fakt, iż zdecydowana większość dostępnych na rynku „struktur” zapewnia 100% gwarancję kapitału. Co więcej bardzo często instytucje bankowe oferują lokaty strukturyzowane łączone z polisami na życie, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie 19 % podatku od zysków kapitałowych, zwanego powszechnie podatkiem Belki . Warto też wspomnieć o wbudowanej w lokatę prowizji, która chroni nas przed zmniejszeniem naszych zysków oraz elastyczności lokat strukturalnych dających możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.

Wady lokat strukturyzowanych

Niewątpliwie największym minusem lokat strukturyzowanych jest związane z nimi ryzyko utraty części zainwestowanych środków, a nawet w przypadku pełnego ich zwrotu tak zwany koszt utraconych korzyści. Do wad należy także zaliczyć długi okres inwestycji, z której co prawda można wyjść przed zamknięciem, aczkolwiek wiąże się to ze zmniejszeniem zysków, koniecznością uiszczenia prowizji, a nierzadko też z ustaniem gwarancji kapitału. Jeśli zatem korzystamy z takiego instrumentu finansowego dobrze się zastanówmy i policzmy, czy opłaci się z niego rezygnować przed upływem czasu inwestycji. Mankamentem lokat strukturalnych może również być ich złożoność i wysoki stopień skomplikowania regulaminu oraz sposobu obliczania zysków i strat, który może okazać się dla przeciętnego Kowalskiego nie do przebrnięcia.

Najlepsze lokaty bankowe

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked