Raiffeisen Bank – Lokata Zyskowna

Raiffeisen Bank logo
Raiffeisen Bank

Lokata Zyskowna jest kolejnym z serii, bardzo popularnych w ostatnim czasie, produktów antybelkowych. Dzięki zastosowaniu pewnych zapisów w polskim prawie podatkowym, jesteśmy w stanie zwiększyć swoje zyski, właśnie o podatek od przychodów kapitałowych, którego nie musimy w tym przypadku płacić. Przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich klientów banku (konieczność posiadania konta w Raiffeisen Banku).

Decydując się na tę ofertę, mamy do wyboru trzy okresy umowne, które decydują o oprocentowaniu naszych środków. I tak mamy odpowiednio dla lokaty zakładanej na 3 miesiące – 3,65%, na pół roku – 3,85% oraz na rok – 4,05%. Dzięki uniknięciu uiszczania podatku, podane oprocentowania mogą być porównywane odpowiednio z oprocentowaniami 4,51%, 4,75% oraz 5,00% na lokatach tradycyjnych, gdzie odsetki przekraczają kwotę zwolnioną z podatku. Kapitalizacja odsetek ma miejsce codziennie, a bank nie może zmienić oprocentowania naszej lokaty w czasie jej trwania.


Co się stanie, jeżeli będziemy chcieli wypłacić nasze oszczędności przed zakończeniem umowy, którą podpisaliśmy? W takim przypadku zostaniemy pozbawieni wszystkich odsetek, jakie zostały nam do tej pory naliczone. Nie ma również możliwości wypłacenia części środków, gdyż również jest to traktowane jako zerwanie lokaty.

Raiffeisen Bank ustalił minimum, dla jakiego można zakładać Lokatę Zyskowną na poziomie 5000zł. Maksymalna kwota wynosi natomiast 20 tysięcy złotych. Jednak jeżeli chcielibyśmy zainwestować na tym produkcie inną kwotę, możemy założyć więcej takich lokat. Maksymalna ich ilość dla jednej osoby wynosi 10, co zwiększa maksymalną kwotę do 200 tysięcy złotych. Środki ulokowane na Lokacie Zyskownej, objęte są ubezpieczeniem z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Mamy do wyboru kilka dróg założenia takiej lokaty. Możemy wybrać się osobiście do oddziału Banku Raiffeisen, załatwić sprawę przez telefon lub przez system bankowości elektronicznej banku (Internet lub mobilna aplikacja). Jednak do założenia tego produktu wymagane jest posiadanie rachunku osobistego lub konta lokacyjnego.

Aby porównać zyski z Lokaty Zyskownej z zyskami z lokaty tradycyjnej, tak samo oprocentowanej oraz założonej na taki sam okres, wystarczy prześledzić następującą symulację. Załóżmy, że mamy do zainwestowania 10 tysięcy złotych, a oprocentowanie obu lokat wynosi 3,65% (lokaty na 3 miesiące). W przypadku produktu tradycyjnego, odsetki będą wynosiły 87,50zł, jednak musimy również uwzględnić podatek (19%), który w tym przypadku opiewa na kwotę 17zł. Daje to nam rzeczywisty zysk na poziomie 70,50zł. Natomiast w przypadku Lokaty Zyskownej nasze odsetki będą wynosiły 87,50zł i nie mamy do czynienia tutaj z podatkiem. Odsetki dopisywane są w mniejszych kwotach, ale codziennie, a nie tak jak w poprzednim przypadku raz, ale na konie okresu umownego. Po prostych obliczeniach łatwo nam wychodzi, iż w tym konkretnym przypadku zarobiliśmy o ponad 24% więcej, co pokazuje jak efektywne są lokaty bez podatku Belki.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked