Podwyżka oprocentowania lokat 6-miesięcznych w FM Banku

FMBank logo
FMBank

Oferta depozytowa FM Banku nie jest szczególnie rozbudowana, jednakże warto się nią zainteresować, gdyż oferowane warunki są całkiem interesujące. W ofercie banku znaleźć możemy lokaty o różnych terminach zapadalności – krótkoterminowe trwające 2, 3 lub 4 miesiące oraz o nieco dłuższym okresie trwania 6-miesięczne, 9-miesięczne oraz roczne. Mimo iż oferta prezentuje się bardzo interesująco w ostatnich dniach FM Bank zdecydował się na podniesienia oprocentowania lokat 6-miesięcznych.

Przed podwyżka oprocentowanie nominalne 6-miesięcznego depozytu wynosił0 5,8 %. Obecnie po podwyżce na lokacie tej zarobić można aż 6,01 %. Zmiany w karcie produktowej dotyczą jedynie oprocentowania, pozostałe zapisy pozostały bez zmian. Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 złotych, natomiast maksymalna 14 000 złotych. Do podstawowych zalet produktu zaliczyć należy przede wszystkim możliwość negocjowania stawek oprocentowania, brak konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w FM Banku oraz możliwość automatycznego odnawiania się lokaty.


Założenie lokaty może odbywać się na trzy sposoby. Pierwsza metoda to wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej wniosku online, a następnie przelanie odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek. Sposób ten powinien zainteresować przede wszystkim osoby, którzy do tej pory nie były związane z FM Bankiem. Klienci, którzy korzystają już z jego usług mogą złożyć dyspozycje założenia lokaty za pośrednictwem bankowości internetowej. Ostatnia metoda to wizyta w jednej z wielu, rozrzuconych po całej Polsce placówek banku. Więcej szczegółów na temat lokaty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked