Lokaty Kapitalnie Zyskowna w FM Banku na więcej terminów

FM Bank logo
FM Bank

Lokata Kapitalnie zyskowna, która od jakiegoś czasu znajduje się w ofercie FM Banku zaliczana jest do najbardziej atrakcyjnych dostępnych obecnie na rynku. Ogromną popularność produkty bank zdecydowała się wykorzystać oferując dodatkowo dwa kolejne terminy zapadalności. Do niedawana lokata oferowana była w wariancie sześciomiesięcznym i dwunastomiesięcznym. Obecnie nadwyżkę środków zdeponować można również na okres pięciu i dziewięciu miesięcy. Co jeszcze się zmieniło?

Poza rozszerzeniem o kolejne terminy Lokata Kapitalnie zyskowna poddana została kilku dodatkowym modyfikacjom. Zmieniło się przede wszystkim oprocentowanie, które obecnie jest znacznie bardziej atrakcyjne. W przypadku lokaty pięciomiesięcznej wynosi ono dokładnie 6,00 % netto. O 0.10 % więcej dostaną klienci, którzy zdecydują się na depozyt o miesiąc dłuższy. W przypadku lokat 9-miesięcznych oprocentowanie wynosi 6,15 %, natomiast 12 miesięcznych 2,20 %. Tak atrakcyjne warunki z pewnością okażą się dla wielu zachęcające.

Niewielkim modyfikacjom poddane zostały również maksymalne kwoty depozytu. Dla lokaty 5-miesiecznej, 6-miesiecznej, 9-miesieczne oraz 12-miesiecznej wynoszą one odpowiednio 3 000 złotych, 2 500 złotych, 2 000 złotych oraz 1 500 złotych. Liczba lokat, jakie może założyć jeden klient jest nieograniczona, dlatego też nie ma żadnych przeszkód by zdeponować w FM Banku znacznie większe środki. Minimalna kwota inwestycji pozostawiona została bez zmian na poziomie 1 000 złotych.

Założenie Lokaty Kapitalnej jest bardzo proste i szybkie. Można to zrobić za pośrednictwem Internetu, systemu bankowości internetowej (opcja dla klientów posiadających rachunek w FM Banku) oraz w jednym z oddziałów banku. Prócz atrakcyjnego oprocentowania zaleta lokaty są: codziennie naliczane odsetki oraz brak konieczności zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku. Niestety do wad zaliczyć należy wynoszącą 200 złotych opłatę za wycofanie środków przed terminem – opłata ta nie może być wyższa niż wartość skapitalizowanych dotychczas odsetek. Więcej szczegółów na stronie internetowej FM Banku.

 

1 Comments

  1. szymonsays:

    Lokata 12 miesięczna jest oprocentowana 6,2% netto liczone na koniec okresu zapadalnosci ,czyl mniej niż 6,02% z dzienną kapitalizacją.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked