Lokata z Kuponem III w Idea Banku

Idea Bank logo
Idea Bank

Oferta depozytowa Idea Banku jest niezwykle atrakcyjna, ale jednocześnie bardzo zmienna. Poszczególne lokaty nierzadko oferowane są zaledwie przez kilka dni czy tygodni, po czym znikają i zastępują je zupełnie nowe produkty. Bardzo podobnie było z Lokatą Tax Free, które dostępna była w ofercie już kilkukrotnie. Aktualnie przyjęła ona postać Lokaty z Kuponem III. Dostępny przez pewien czas depozyt przed kilkoma dniami zniknął z oferty, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, iż Idea Bank zdecydował się przedłużyć jego obecność do 10 lutego! Czy warto się spieszyć i złożyć wniosek o założenie lokaty?

Niewątpliwie tak, bowiem Lokata z Kuponem III jest jedną z najbardziej atrakcyjnych z dostępnych obecnie na rynku. Po wycofaniu się wielu banków z oferowania lokat jednodniowych zestawienie najbardziej atrakcyjnych depozytów uległo wyraźniej zmianie. Wysoka pozycja lokaty oferowanej przez Idea bank została jednak utrzymana. Oprocentowanie tego trzymiesięcznego depozytu wynosi aż 6,48 % netto. Odsetki naliczane są w taki sposób, że pozwolą uniknąć podatku od zysków kapitałowych nawet w przypadku wejścia w życie z końcem marca nowych przepisów. Jak to możliwe? Bank naliczy należne nam odsetki do 27 marca (stopa dla lokaty uruchamianej 24 lutego wynosi aż 17,92 %), a przez wszystkie kolejne dni trwania lokaty będzie stosował oprocentowanie wynoszące zaledwie 0,10 %.

Poza atrakcyjnym oprocentowaniem do zalet lokaty zaliczyć można brak konieczności zakładania rachunku w Idea Banku. Minimalna kwota lokaty to 1 000 złotych, natomiast maksymalna 5 000 złotych. Niestety zdeponowanie znacznej kwoty nie jest możliwe, bowiem bank dopuszcza posiadanie zaledwie 5 takich depozytów. Warto również pamiętać, iż wycofanie środków przed upływem okresu zapadalności wiąże się z utrata całości naliczonych odsetek. By stać się posiadaczem lokaty trzeba się spieszyć, gdyż jak już zostało wspomniane na początku oferta obowiązuje jedynie do 10 lutego. Wniosek online oraz regulamin produktu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Idea Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked