Lokata Wyborcza – nowość w Idea Banku

Idea Bank logo
Idea Bank

Lokata Wyborcza jest kolejnym depozytem, który wprowadza Idea Bank, aby zabezpieczyć nas przed ewentualnymi zmianami w Ordynacji Podatkowej. Struktura tego produktu jest dosyć skomplikowana, dlatego też trzeba poświęcić mu dłuższą chwilę uwagi. Warto też wspomnieć na początku, iż jest to lokata promocyjna, a wnioski można składać jedynie do 11. sierpnia 2011. Nie było jeszcze jednak promocji w tym banku, która by nie została wydłużona, dlatego też możemy spokojnie liczyć na jej przedłużenie, a być może nawet na jej ponowne wprowadzenie za kilka tygodni.

Promocja Lokaty Wyborczej obowiązuje tylko dla środków przechowywanych w walucie polskiej. Dodatkowo kwota, jaką chcemy zainwestować nie może być mniejsza niż 2000zł, ani większa niż 9000zł. Dla osób, które mają możliwość i chcą wpłacić większą kwotę na rachunek tego depozytu, Idea Bank daje możliwość założenia nieograniczonej ilości takich lokat, dzięki czemu kwota inwestowana może być dowolnie duża.


Wszystkie pieniądze, jakie wpłacane są do Idea Banku na promocyjną Lokatę Wyborczą, dzielone są na dwie równe części i wpłacane na dwa okresy: 3 i 12 miesięcy, a w przypadku nierównej kwoty, nadwyżka w wysokości 1 grosza przelewana jest na rachunek części rocznej. Oprocentowanie na obu częściach jest różne, ale z góry ustalone, dzięki czemu już na początku możemy sobie obliczyć, ile będą wynosiły nasze zyski.

Lokata Wyborcza 3-miesięczna oprocentowana jest 6,43% w skali roku. Dzięki zastosowaniu dziennej kapitalizacji odsetek, zgodnie z obowiązującą jeszcze Ordynacją Podatkową, podatek Belki, który powinien być odprowadzany od wypracowanych zysków zaokrąglany jest do 0zł. Oprocentowanie to jest zatem porównywalne z oprocentowaniem 8% na lokacie tradycyjnej, gdzie mamy do czynienia z klasycznym rozliczaniem podatku.

Lokata Wyborcza 12-miesięczna charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem w czasie trwania umowy. Do końca tego roku, nasze oprocentowanie wynosi od 13,90% do 15,62% w skali roku w zależności od dnia aktywowania lokaty, natomiast od początku przyszłego roku jest ono obniżone do 0,1%. Dzięki temu zabiegowi, nasze pieniądze, które przechowujemy na rachunkach Lokaty Wyborczej są bezpieczne przed ewentualnymi zmianami w prawie podatkowym, jakie zostały zapowiedziane przez obecny rząd i nie wiadomo, czy nie zostaną wprowadzonej przez zwycięzców październikowych wyborów. Zmniejszenie oprocentowania ma na celu ominięcie podatku Belki, gdyż wszystkie zyski wypracowywane są jeszcze w tym roku. Średnie oprocentowanie części rocznej wynosi 5,52% w skali roku. Jest to porównywalne z oprocentowaniem lokaty tradycyjnej na poziomie 7%.
Jeżeli nie wypłacimy naszego kapitału wraz z wypracowanym zyskiem po zakończeniu okresu obu części Lokaty Wyborczej, zostaną one automatycznie odnowione na taki sam okres, lecz na warunkach Lokaty Idealnej, obowiązujących w dniu odnowienia depozytu. W przypadku zerwania umowy przed czasem musimy natomiast liczyć się z konsekwencjami, jakie przewiduje jej treść. W przypadku zerwania krótszej części utracimy wszystkie odsetki z obu części, natomiast w przypadku zamknięcia przed czasem rachunku części rocznej, tracimy wszystkie odsetki za tę część, a oprocentowanie części 3-miesiecznej zostaje obniżone do wysokości oprocentowania Lokaty Idealnej.
Złożenie wniosku o założenie Lokaty Wyborczej odbywa się przez Internet, a dokładniej poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie Idea Banku. Następnie musimy odebrać naszą pocztę email, gdzie podany jest numer rachunku, na który trzeba wpłacić pieniądze. Na dokonanie tego mamy dwa tygodnie, a dzień, w którym środki wpłyną na konto jest dniem aktywowania lokaty. Od tego momentu nasze pieniądze zaczynają procentować. Nasze oszczędności, które przechowywane są na Lokacie Wyborczej, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z odpowiednimi zapisami w naszym prawie.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked