Lokata idealna – Idea Bank

Idea Bank logo
Idea Bank

Dzisiaj zajmiemy się lokatą w bardzo młodym banku, który na polskim rynku pojawił się dopiero kilka miesięcy temu, a mianowicie lokatą idealną w Idea Banku. Należy ona do grupy niezwykle popularnych w ostatnim czasie i bardzo opłacalnych lokat bez podatku Belki, dzięki codziennej kapitalizacji, jaka została w tym przypadku zastosowana. Może być prowadzona wyłącznie w polskiej walucie.

Co oznacza, że lokata idealna jest bez podatku Belki? Zgodnie z prawem podatkowym, jakie obowiązuje w naszym kraju, podatek od naszych odsetek wynosi 19% i jest zaokrąglany do pełnych złotówek. W przypadku, gdy odsetki nie przekraczają kwoty 2,49zł, podatek Belki jest zaokrąglany do 0zł. W ten bardzo sprytny i prosty sposób jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć nasze zyski.


Kapitalizacja odsetek na lokacie idealnej ma miejsce codziennie, jednak okres, na jaki podpisujemy umowę nie jest całkowicie dowolny. Mamy do dyspozycji cztery różne długości trwania lokaty: 3, 6, 12 lub 24 miesiące. W zależności od tego, który wariant wybierzemy, otrzymamy różne wysokości oprocentowania. Dokładniej obrazuje to poniższa tabela, w której przedstawiono również oprocentowanie „ubruttowione”, czyli takie, jakie powinna posiadać lokata tradycyjna, gdzie podatek Belki jest normalnie naliczany, aby zyski były takie same, jak na lokacie idealnej.

Okres umowy Oprocentowanie w skali roku Oprocentowanie „brutto” w skali roku
3 miesiące 4,85% 6,02%
Pół roku 5,00% 6,25%
Rok 5,25% 6,65%
2 lata 5,38% 7,00%

Oprocentowanie na lokacie idealnej jest stałe przez cały czas jej trwania, a odsetki doliczane są codziennie. Jednak jeżeli zechcemy zerwać umowę przed jej zakończeniem, odzyskamy jedynie nasz wkład początkowy, a naliczone do tej pory odsetki zostaną nam odebrane.

Po zakończeniu okresu umownego lokata idealna jest automatycznie odnawiana na taki sam okres, jednak na warunkach, które obowiązują w dniu odnowienia lokaty.

Założenie lokaty idealnej jest niezwykle proste. Wystarczy odnaleźć na stronie Idea Banku specjalny wniosek, który wypełniamy, a na naszego maila zostanie nam dostarczone potwierdzenie wypełnienia formularza, a także numer konta, na które musimy wpłacić pieniądze. Mamy na to 14 dni, gdyż po tym okresie wniosek staje się nieaktualny. Lokata jest aktywna od momentu, w którym nasze środki wpłyną na rachunek lokaty.

Do założenia lokaty idealnej nie jest konieczne posiadanie rachunku bankowego w tym banku. Jest jednak konieczne posiadanie minimalnej kwoty, którą możemy ulokować i wynosi ona 1000zł. Aby odsetki z dziennej kapitalizacji nie przekroczyły 2,49zł, bank określił kwotę maksymalną na poziomie 15000zł. Jest jednak możliwość zainwestowania w ten produkt dużo większej kwoty, gdyż nie ma wprowadzonego limitu co do ilości lokat, jakie możemy posiadać.

Środki, które wpłacamy do Idea Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked