Lokata i promocja Swobodna w Kredyt Banku

Kredyt Bank Logo
Lokata i promocja swobodna w Kredyt Banku

Lokata Swobodna to rodzaj konta oszczędnościowego. Od klasycznego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego różni się tym, że jest korzystniej oprocentowane. Inaczej mówiąc odłożone tam pieniądze pracują na naszą korzyść, w ten sposób, że odsetki naliczane od sumy na koncie są dużo większe od tych jakie nalicza się na klasycznym koncie osobistym.

Konto oszczędnościowe „Lokata Swobodna” różni się także od klasycznej lokaty terminowej. A różnica polega na tym, że na lokacie swobodnej nie musisz zamrażać swoich pieniędzy na określony w umowie okres czasu. Możesz je wypłacać w każdej chwili nie tracąc przy tym naliczonych już odsetek.

Promocja Swobodna

Promocja swobodna jest to produkt  po który mogą sięgnąć posiadacze  Ekstrakont bankowych. Naliczanie podwyższonego oprocentowania trwa od 21 lutego do 20 czerwca bieżącego roku. Lokata swobodna jest to więc rodzaj rachunku promocyjnego. Lokując swoje pieniądze na lokacie swobodnej osiągasz takie same zyski jak w przypadku uruchomienia lokaty oprocentowanej na 7 procent.

Na lokacie swobodnej twoje pieniądze unikają też opodatkowania od zysków kapitałowych, ponieważ twój zysk naliczany jest każdego dnia. Twój kapitał z każdym dniem się powiększa. Nie musisz czekać cały miesiąc aby uzyskać odsetki od zgromadzonej na lokacie kwoty pieniężnej. Na skutek uniknięcia tzw. podatku Belki oprocentowanie na lokacie staje się znacznie bardziej korzystne.

Zakładając lokatę swobodną w Kredyt Banku nic nie płacisz za jej uruchomienie. Masz całkowitą swobodę jeśli chodzi o wpłacanie i wypłacanie pieniędzy na lokacie. Każdego miesiąca dostajesz upominek w postaci darmowej pierwszej wypłaty z lokaty. Pieniądze zgromadzone na lokacie są wysoko oprocentowane, a codziennie uzyskane przez ciebie odsetki przelewane są na twoje Ekstrakonto i możesz je natychmiast wykorzystywać.

Promocja swobodna i jej wysokie oprocentowanie ma miejsce w przypadku kwoty od 1000 do 15000 zł. Jeśli na twoim rachunku będzie mniej niż 1000 zł wówczas tracisz swoje oprocentowanie. Jeśli na twojej lokacie zgromadzisz więcej niż 15000 zł i nie przekroczysz 30000 zł wówczas oprocentowanie twoich pieniędzy wyniesie 3 procent. Jeśli zgromadzone na lokacie swobodnej środki przekroczą 30000 zł wówczas oprocentowanie wyniesie 2 procent.

W chwili zakładania lokaty swobodnej musisz być klientem Kredyt Banku i posiadać jego podstawowy produkt jakim jest Ekstrakonto. Miesięczna opłata za prowadzenie Ekstrakonta wynosi minimum 6,99 zł. Możesz założyć i posiadać tylko jedną lokatę swobodną.

Oprocentowanie

Podwyższone oprocentowanie w promocji swobodnej trwa od 21 lutego do 20 czerwca bieżącego roku. Oprocentowanie na lokacie swobodnej zależne jest od wysokości środków zgromadzonych na lokacie. Dla kwoty do 1000 zł oprocentowanie wynosi 0 procent. Dla kwoty od 1000 zł do 15000 zł oprocentowanie wynosi 5,67 procent. Dla kwoty od 15000 zł do 30000 zł oprocentowanie wynosi 3 procent. Dla kwoty powyżej 30000 zł oprocentowanie wynosi 2 procent.

Warunki konieczne do założenia lokaty swobodnej i uzyskania opisywanej promocji: saldo na twoim rachunku promocyjnym musi wzrosnąć w stosunku do salda jakie było w dniu 6  lutego. Twoje aktywa na innych kontach w Kredyt Banku muszą wzrosnąć w stosunku do tych jakie miałeś w dniu 6 lutego. Na lokacie swobodnej musisz umieścić kwotę nie mniejszą niż 1000 zł, inaczej nie uzyskasz promocyjnego oprocentowania. Aby założyć lokatę swobodną musisz posiadać Ekstrakonto w Kredyt Banku. Klientom kredyt banku wolno posiadać tylko jedną lokatę swobodną.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked