Koniec lokat antybelkowych niedługo

Koniec lokat bez podatku Belki?
Koniec lokat bez podatku Belki?

Rząd postanowił wziąć się za samoistną lukę w prawie, z jaką wiązał się tak zwany podatek Belki. Ustawa przewidywała, że opodatkowane będą jedynie zyski z odsetek wynoszące powyżej 2,49 złotego. Bankierzy znaleźli jednak sposób na obejście tych opłat i od pewnego czasu prawie wszystkie placówki bankowe działające w Polsce mają w swojej ofercie lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek.

Znajduje tutaj zastosowanie prosta zasada, której chyba nie przewidzieli politycy wprowadzając w grudniu 2001 roku ustawę dotyczącą lokat, rachunków oszczędnościowych, gry na giełdzie czy udziałów w funduszach kapitałowych. Standardowy podatek wynosi 19 procent. Jednak kwoty poniżej 0,50 złotego nie muszą być odprowadzane do fiskusa.


Tym samym jeśli zarobek nie przekracza 2 złotych i 49 groszy, nawet ułamek zarobionej kwoty nie wędruje na konto państwa.  Jak banki wykorzystały to na korzyść swoją i swoich klientów? Dzienna kapitalizacja odsetek – oto sposób na ominięcie podatku Belki. Dzięki temu zysk nigdy nie przekroczy kwoty nieopodatkowanej i inwestor nie musi martwić się dodatkowymi opłatami na rzecz Skarbu Państwa. W zależności od wysokości oferowanego przez placówkę oprocentowania, codzienny „haracz” dla fiskusa wyniósłby z reguły poniżej 40 groszy. Po ustawowym zaokrągleniu daje to zero złotych.

Rząd odczuł skutki rozpowszechnianej przez banki oferty na własnej skórze. Przez rok liczba placówek kuszących klientów codzienną kapitalizacją odsetek wzrosła o kilkaset procent! Dokładniej rzecz biorąc, jeszcze niedawno zaledwie jedna placówka proponowała takie rozwiązanie, a dziś robią to wszystkie większe banki.

Rozwiązaniem problemu mają być poprawki w ustawie, zmieniające zasadę zaokrąglania do złotówki. Według pojawiających się informacji, teraz zaokrąglenie ma się odbywać do jednego grosza. Jeśli nowa ustawa zostanie zatwierdzona, każdy Polak decydujący się na inwestowanie w lokaty będzie zmuszony odprowadzać 19-procentowy podatek, niezależnie od kapitału i oferowanej przez banki codziennej kapitalizacji.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked