Kredyt Bank – Lokata Progres

Kredyt Bank logo
Kredyt Bank

Lokaty bankowe to bezpieczny i pewny sposób na gromadzenie i pomnażanie swoich pieniędzy. Pieniądze zgromadzone na lokacie muszą znajdować się tam przez pewien, określony z góry czas i w zamian za to są odpowiednio wysoko oprocentowane. Oprocentowanie zwykłych lokat bankowych jest z góry określone i nie zmienia się przez cały czas trwania lokaty. Inaczej ma się sprawa z lokatami progresywnymi.

Lokaty takie zakładane są na określony z góry czas, ale w międzyczasie można pobierać z nich swoje oszczędności. Oprocentowanie lokat progresywnych jest zmienne, to znaczy rośnie wraz z tym im dłużej trzymamy swoje środki na lokacie.

Inwestując swoje pieniądze  w lokatę Progres w Kredyt Banku masz gwarancję, że oprocentowanie twoich oszczędności nie spadnie poniżej 5 procent. Jeśli twoje oszczędności będą na lokacie wystarczająco długo, wówczas możesz zyskać oprocentowanie w wysokości nawet 7 procent. Średnia wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie Progres Kredyt Banku wynosi 5,33 procent w skali roku po okresie oszczędzania.

Lokata Progres zakłada, że ulokujemy na niej swoje oszczędności na czas nie krótszy niż sześć miesięcy.

Aby założyć lokatę Progres w Kredyt Banku trzeba wpłacić na początek minimalną kwotę w wysokości 1000 PLN. Oprocentowanie oszczędności nie zależy od kwoty, którą wpłacimy na początku. Lokata Progres pozwala na swobodne gospodarowanie twoimi oszczędnościami, w taki sposób, że wcześniejsza wypłata części zgromadzonych środków nie przyczynia  się do utraty odsetek. Odsetki zgromadzone na lokacie Progres Kredyt Banku mogą być wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie

Jak w każdej lokacie progresywnej, tak i tu oprocentowanie twoich oszczędności rośnie wraz z wydłużającym się czasem utrzymywania środków na lokacie. Środki utrzymane na lokacie do jej zakończenia, a więc przez sześć miesięcy mogą przynieść korzyść nawet do 7 procent. Bank gwarantuje, że oprocentowanie twoich środków nie spadnie  poniżej poziomu 5 procent. Średnie oprocentowanie na lokacie Progres wynosi 5,33 procent w skali roku po zakończeniu oszczędzania. Wysokość oprocentowania nie zależy od wysokości wpłaconej kwoty na lokatę.

Nazwa Lokata Progres
Bank Kredyt Bank
Oprocentowanie 5,33% (średnio)
Minimalna kwota 1000 zł
Okres 6 miesięcy

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked