Lokata Internetowa w Invest Banku (do 5,10% na 6M)

Invest Bank logo
Invest Bank

Znalezienie w ofercie Invest Banku lokaty proponującej atrakcyjne warunki deponowania oszczędności nie jest szczególnie prostym zadaniem, gdyż oprocentowanie rzadko kiedy przekracza poziom 5,00 %. Najwyżej oprocentowane są lokaty sześciomiesięczne, a konkretniej rzecz ujmując sześciomiesięczna Lokata Internetowa. Ile można zarobić wybierając ten produkt z oferty Invest Banku?

Lokata internatowa to produkt depozytowy, o kilku okresach zapadalności – 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. W zależności od wybranej opcji bank zaoferuje nieco inne oprocentowanie. Dla najkrótszego okresu zapadalności oprocentowanie wynosi 2,80 %. Lokata czternastodniowa pozwala zarobić 3,30 %. Wybierając z oferty depozyt miesięczny zarobimy 3,70 %. W pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi przynajmniej 5,00 % – dla lokaty trzymiesięcznej jest to 4,80 %, dla sześciomiesięcznej 5,10 %, natomiast dla rocznej 5,00 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po upływie zapisanego w umowie terminu lokata może być automatycznie odnowiona. W przypadku wydania innej dyspozycji kapitał wraz z naliczonymi odsetkami przelany zostanie na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

Dodatkowe informacje

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustanowiony, a więc osoby zainteresowane zdeponowaniem znacznej wielkości środków nie będą miały z tym najmniejszych problemów. Zerwanie lokaty przed czasem wiąże się standardowo z negatywnymi konsekwencjami – w przypadku wycofania środków przed upływem trzech miesięcy utracone zostaną wszystkie naliczone odsetki, gdy wycofanie środków nastąpi w późniejszym terminie bank wypłaci odsetki obliczone według najniższe stopy procentowej obowiązującej w banku dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.

Jak założyć Lokatę internetową?

Lokata internetowa jak sama nazwa wskazuje zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej Invest Banku znaleźć można wniosek online, który należy wypełnić, a następnie zastosować się do otrzymanych instrukcji. Co istotne bank nie wymaga założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Niezbędne jest jednak jego posiadanie (w Invest Banku lub innym banku), bowiem zarówno wpłaty jak i wypłaty z lokaty następują wyłącznie w formie bezgotówkowej. Co istotne dane podane podczas wypełniania wniosku o uruchomienie Lokaty internetowej powinny być zgodne z danymi właściciela rachunku. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności dokonanie przelewu zasilającego lokatę nie będzie możliwe.

Przed skorzystaniem z oferty warto dokładnie zapoznać się z regulaminem produktu, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Invest Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked