Igo Lokata w Inteligo – aktualne warunki

Igo Lokata, jaką proponuje Inteligo to depozyt bankowy, którego procentowanie uzależnione jest od wybranego przez klienta okresu zapadalności. Dla najkrótszego, trzymiesięcznego wariantu oprocentowanie wynosi 2,75 %, lokaty o okresie zapadalności wynoszącym 6 i 9 miesięcy pozwalają zarobić 2,80 %, natomiast depozyt dwunastomiesięczny 2,90 %. Zysk z lokaty będzie jednak nieco wyższy, bowiem odsetki kapitalizowane są nie na koniec okresu zapadalności, ale na koniec każdego miesiąca. Niestety taka konstrukcja nie daje możliwości zrobienia dodatkowej wpłaty czy pozbawionego konsekwencji wycofania części środków.

Chcąc zainwestować nieco większe środki, należy uruchomić kolejną Igo Lokatę. Wycofanie zainwestowanych pieniędzy przed terminem skutkuje utratą całości należnych odsetek i wypłaceniem jedynie zainwestowanego kapitału. Klienci zainteresowani automatycznym odnowieniem lokaty muszą liczyć się z tym, że nastąpi to na analogiczny okres, jednak na warunkach zgodnych z aktualną tabelę oprocentowania. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 złotych.

Szczegóły produktu

– oprocentowanie lokaty uzależnione jest od wybranego okresu zapadalności – im dłuższym, tym oprocentowanie bardziej konkurencyjne, dla lokaty trzymiesięcznej wynosi 2,75 %, dla lokat sześciomiesięcznej i dziewięciomiesięcznej 2,80 %, natomiast dla dwunastomiesięcznej 2,90 %;

– lokatę założyć można na okres 3, 6, 9 lub 12 miesięcy i jednocześnie zdecydować się na opcję automatycznego odnowienia;

odsetki kapitalizowane są każdego miesiąca;

– bank nie wymaga od klientów zainteresowanych produktem skorzystania dodatkowo z rachunku osobistego pochodzącego z oferty Inteligo;

– minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych;

– decydując się na automatyczne odnowienie lokaty należy liczyć się z tym, że nastąpi ono na analogiczny okres, jednak na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia – o ile produkt nadal będzie dostępny w ofercie;

– zerwanie lokaty przed terminem i wycofanie zainwestowanych środków skutkuje utratą wszystkich należnych odsetek;

– bank nie dopuszcza też dopłacania środków na Igo Lokatę; istnieje jednak możliwość uruchomienia kolejnego depozytu oferującego takie same warunki (maksymalnie 10);

– otwarcie i prowadzenie Igo Lokaty jest całkowicie bezpłatne;

– lokatę uruchomić można w kilka minut za pośrednictwem Internetu;

Jak założyć Lokatę Igo?

Uruchomienie Igo Lokaty jest proste i szybkie, jednak zależy od tego, czy jesteśmy już klientami Inteligo czy nie. Osoby posiadające rachunek osobisty w Inteligo powinny zalogować się do systemu bankowości internetowej i w odpowiedniej zakładce złożyć dyspozycję uruchomienia lokaty. Klienci, którzy posiadają rachunek w innym banku i nie chcą zakładać kolejnego, muszą wypełnić specjalny wniosek online lub skontaktować się telefoniczne z konsultantem. Co istotne od założenia lokaty do wpływu środków na jej rachunek nie może upłynąć więcej aniżeli 15 dni! Ponadto dane właściciela lokaty powinny być zgodne z danymi pochodzącymi z przelewu. Po upływie wybranego okresu zapadalności (o ile klient nie zdecydował się na przedłużenie lokaty), środki zostaną automatycznie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu inicjującego.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked