Lokata dla Inwestora w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Nowym produktem oszczędnościowym oferowanym przez ING Bank Śląski grupie klientów indywidualnych jest Lokata dla Inwestora. Jest to propozycja godna uwagi, szczególnie dla osób, które cenią sobie w dużej mierze ciągły dostęp do ulokowanych pieniędzy, a także dobre, wysokie oprocentowanie zdeponowanych na lokacie oszczędności. Każdy klient ING Banku Śląskiego posiadającego Lokatę dla Inwestora, będzie mógł przenieść w odpowiednio dobrym momencie środki pieniężne z lokaty na inne fundusze inwestycyjne. Nie trudno więc się domyślić skąd taka nazwa tejże lokaty.

Lokata dla Inwestora posiada bardzo atrakcyjne oprocentowanie na poziomie 4,50 procenta, jest to oprocentowanie stałe, podana wartość jest uwzględniona w skali roku. Lokatę dla Inwestora zakładamy na okres trzech miesięcy, przy czym niestety nie mamy możliwości jej późniejszego przedłużenia. ING Bank Śląski wymaga wpłaty w wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych, natomiast maksymalna kwota jaką możemy wpłacić na lokatę to aż jeden milion złotych. Bardzo wygodnym rozwiązaniem stworzonym przez bank, jest automatyczny przelew odsetek wraz z kapitałem na Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium. Przelew wykonany będzie w krajowej walucie czyli Polskim Nowym złotym, podyktowane jest to między innymi tym, że Lokata dla Inwestora również jest prowadzona w tej walucie.


Każdy klient posiadający Lokatę dla Inwestora będzie miał możliwość zerwania lokaty przed upływem trzech miesięcy. Odsetki z tej lokaty otrzyma w przypadku gdy kapitał z tejże lokaty (minimum 50 tysięcy złotych) przeznaczy na zakup subfunduszu ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w przypadku przeznaczenia pieniędzy na inny cel, klient otrzyma jedynie zainwestowany kapitał, bez odsetek.

Lokatę dla Inwestora może otworzyć jedynie osoba, która posiada w ING Banku Śląskim dowolne konto oszczędnościowe, czyli wcześniej wymieniane już OKO, OKO Direct oraz OKO Premium.

Więcej szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat Lokaty dla Inwestora znajdziemy na stronie internetowej banku oraz w jednej z placówek banku, dostępnych w każdym większym mieście.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked