Nowa Lokata Limitowana w Idea Banku na 6,60% (4M)

Idea Bank logo
Idea Bank

Idea Bank to bez wątpienia jeden z najbardziej atrakcyjnych banków dla wszystkich osób, które zainteresowane są zdeponowaniem posiadanych środków na bardzo atrakcyjnych warunkach. Nie licząc Lokaty Stabilnej wszystkie depozyty oferowane przez podmiot proponują oprocentowanie wynoszące przynajmniej 6,30 %! Do grona tego dołączyła w ostatnich dniach Lokata Limitowana, która również proponuje bardzo interesujące warunki. Jak bardzo interesujące?

Czteromiesięczna Lokata Limitowana proponuje oprocentowanie na poziomie 6,60 %. Dlaczego limitowana? Ponieważ założyć ją może tylko ściśle określona liczba osób – 5 000. Na stronie internetowej banku znaleźć można licznik, który wskazuje na ilość depozytów, które pozostały w ofercie. Obecnie wskazuje on już tylko trzycyfrową liczbę, dlatego też warto się pospieszyć, jeśli chcemy skorzystać z promocji. Cechy charakterystyczne lokaty zbliżone są do pozostałych depozytów w ofercie Idea Banku – jej uruchomienie odbywa się za pośrednictwem internetowego wniosku i nie jest do tego celu wymagane konto z oferty banku. Minimalna kwota inwestycji również jest standardowa i wynosi 1 000 złotych, jednakże górny limit ustanowiono na poziomie zaledwie 20 000 złotych. Bank dopuszcza posiadanie przez jednego klienta maksymalnie 10 Lokat Limitowych, dzięki czemu maksymalna kwota inwestycji może zostać znacznie zwiększona.

Z założenia Lokata Limitowana jest lokatą odnawialną, jednakże istnieje możliwość zmiany tego parametru lub po prostu zerwania odnowionego po upływie 4 miesięcy depozytu. Warto o tym pamiętać, bowiem warunki ewentualnego przedłużenia nie będą już tak korzystne – co prawda przedłużenie dotyczyć będzie analogicznego okresu, jednak warunki, które zaproponuje bank będą zgodne z warunkami oferowanymi na trzymiesięcznej Lokacie Standardowej. Zerwanie umowy skutkuje zwróceniem klientowi zainwestowanych środków – niestety w takim przypadku jakiekolwiek odsetki nie zostaną naliczone. Więcej szczegółów znaleźć można w zamieszczonym na stronie Idea Banku regulaminie.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked