Lokata Nr 1 w Idea Banku (4,5%, 4M)

Idea Bank logo
Idea Bank

W ofercie Idea Banku pojawiła się ostatnio nowa lokata – Lokata Nr 1, która jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych depozytów banku. Wyższe oprocentowanie proponują jedynie lokaty promocyjne, które posiadają istotne ograniczenia lub adresowane są wyłącznie do nowych klientów. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie środków na nowej lokacie?

Lokata Nr 1 w Idea Banku to czteromiesięczny depozyt, z kapitalizacją na koniec okresu, który oferuje oprocentowanie wynoszące 4,50 %. Oprocentowanie nie jest co prawda szczególnie atrakcyjne, jednak w kontekście pozostałych lokat bankowych dostępnych dziś na rynku całkiem konkurencyjne. Plusem niewątpliwie jest fakt, iż bank nie wymaga uruchamiania dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ani nie stawia zbyt dużych ograniczeń co do wielkości inwestycji – minimalną kwotę ustanowiono na poziomie 1 000 złotych, natomiast maksymalna wynosi 1 000 000 złotych. Co więcej liczba Lokat Nr 1 w Idea Banku, które może założyć każdy klient jest nieograniczona.

Pozostałe parametry Lokaty Nr 1

Lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna, jednak w dowolnym momencie jej trwania istnieje możliwość dokonania zmiany tego parametru. Ewentualne przedłużenie lokaty następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Wycofanie środków przed zapisanym w umowie terminie skutkuje utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę Nr 1?

Podobnie jak wszystkie inne lokaty dostępne w ofercie Idea Banku tak i Lokatę Nr 1 uruchomić można w jednej z placówek banku jak i za pośrednictwem wniosku online, który znaleźć można na stronie internetowej banku. Po jego wypełnieniu na wskazany adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego przesłane zostaną dane do logowania do systemu bankowości internetowej, a także numer rachunku bankowego, na jaki należy przelać środki mające stanowić kwotę lokaty. Niezbędne instrukcję oraz kartę produktu również opublikowano w oficjalnym serwisie internetowym Idea Banku.

1 Comments

  1. Andre,Hey there! I’m Mie;1#82&7ks sister, Deborah. I saw you mentioned about moving stuff to Dallas. Are you living in Dallas now? I worked this this summer during an amazing internship at an advertising company. Dallas rocks! Best!Deborah

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked