Kolejna promocja w Idea Banku – Lokata PRO

Idea Bank logo
Idea Bank

W ofercie Idea Banku pojawiła się dziś zupełnie nowa lokata, która pozostanie w ofercie jedynie przez 2 dni. Mowa o Lokacie PRO, która kusi nie tylko konkurencyjnym oprocentowaniem, ale również krótkim okresem deponowania. Ile można zarobić decydując się na skorzystanie z tego produktu?

Lokata PRO to dwumiesięczny depozyt z oprocentowaniem wynoszącym 6,70 %. Tak atrakcyjne oprocentowanie stawia nową lokatę Idea Banku w ścisłej czołówce najbardziej atrakcyjnych produktów depozytowych. Niestety Lokata PRO oferowane jest jedynie w ramach krótkotrwałej promocji, która zakończy się z dniem 7 września bieżącego roku. Inwestorzy, którzy szybko podejmą decyzje i zdecydują się skorzystać z oferty będą musieli przygotować kwotę przynajmniej 1 000 złotych. Górny limit inwestycji ustanowiono na poziomie 1 000 000 złotych. Mówiąc o zaletach warto dodać, iż Idea Bank nie wymaga od swoich klientów zainteresowanych założeniem lokaty uruchomienia dodatkowo rachunku. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż depozyt założymy za pośrednictwem Internetu, co pozwoli nam oszczędzić wiele czasu.

Z założenia Lokata PRO jest lokatą odnawialną, dlatego też po zakończeniu umownego okresu środki automatycznie zdeponowane zostaną na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla 3-miesięcznej Lokaty Standardowej. Niestety jej oprocentowanie nie jest już tak konkurencyjne. W przypadku chęci wycofania zainwestowanych środków przed upływem dwumiesięcznego okresu liczyć się należy z całkowitą utratą należnych odsetek. Kartę produktu oraz instrukcje związane z uruchomieniem lokaty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Idea Banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked