Kolejna edycja lokaty z kuponem w Idea Banku

Idea Bank logo
Idea Bank

Lokata z Kuponem oferowane przez Idea Bank pojawia się w ofercie co jakiś czas, po czym stosunkowo szybko znika. Dostępna aktualnie w ofercie Lokata z Kuponem jest już czwartą edycją produktu, co niewątpliwie świadczy o dużym zainteresowaniu zgłaszanym ze strony klientów. Na jakie warunki mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z produktu?

Do niedawna Lokata z Kuponem była lokata z codzienną kapitalizacją odsetek. Tym razem po raz pierwszy metoda naliczania jest inna – nie codzienna lecz na koniec okresu zapadalności. Trzymiesięczny depozyt oferuje bardzo trakcyjne oprocentowanie wynoszące aż 8,00 %. W porównaniu z ofertami wielu innych banków jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych lokat dostępnych aktualnie na rynku. Warto wspomnieć, iż lokata przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów! Minimalna kwota depozytu wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna zaledwie 10 000 złotych. Niska maksymalna kwota depozytu jest niewątpliwie wadą produktu zwłaszcza, iż nie jest to lokata codzienna i możliwe jest posiadania tylko jednego takiego depozytu. Pocieszający jest jednak brak konieczności zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Idea Banku.

Lokata z Kuponem IV zakładana jest za pośrednictwem Internetu, dlatego jest to niezwykle wygodne i szybkie.  Po upływie czasu jej trwania zdeponowana kwota wraz z należnymi odsetkami przelewana jest na konto, z którego dokonano przelewu inicjującego. Co się dzieje w przypadku wycofania środków przed terminem? Niestety w takiej sytuacji trzeba liczyć się z utratą naliczonych odsetek. Lokata z założenia nie jest lokatą odnawialną, jednak możemy wybrać taką opcję podczas jej zakładania. Musimy mieć jednak świadomość, iż warunki jej odnowienia mogą się nieco różnić od tych obecnych, gdyż lokata przedłużona zostanie na warunkach zapisanych w karcie produktu w dniu odnowienia. Więcej szczegółów na temat produktu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Idea Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked