Idea Bank wznawia ofertę Lokaty Ekspresowej

Idea Bank logo
Idea Bank

Oferta depozytowa Idea Banku pomimo faktu, iż znaleźć w niej można zaledwie 3 lokaty, prezentuje się bardzo interesująco. Najnowszą z nich jest Lokata Ekspresowa, która co prawda nie jest najbardziej atrakcyjną, aczkolwiek ze względu na jej cechy warto rozważyć jej założenie. Niestety z decyzją o jej założeniu trzeba się spieszyć, gdyż zniknie on z oferty w równie ekspresowym tempie, w jakim się pojawiła, a dokładniej rzecz ujmując 14 czerwca bieżącego roku. Jakie warunki proponuje Idea Bank na swym najnowszym depozycie?

Lokata Ekspresowa to tradycyjny depozyt czteromiesięczny z kapitalizacją na koniec okresu zapadalności i oprocentowaniem wynoszącym 6,25 %. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, natomiast górny poziom inwestycji ustalono w kwocie 1 000 000 złotych. Dzięki tak wysokiemu limitowi depozyt ten powinien się spodobać nie tylko klientom zainteresowanym zdeponowaniem niewielkiej kwoty, ale również tym dysponującym znacznie większymi oszczędnościami. Podobnie jak inne lokaty dostępne w ofercie banku tak i Lokata Ekspresowa zakładana jest automatycznie jako lokata odnawialna. Jak nietrudno się domyślić warunki przedłużenia nie będą równie atrakcyjne co obecne, gdyż zgodnie z zapisem regulaminu będą odpowiadały warunkom przewidzianym dla Lokaty Standardowej zakładanej na okres 3 miesięcy obowiązującym w dniu odnowienia. Oprocentowania Lokaty Standardowej niestety nie można uznać za atrakcyjne. Tradycyjnie też zerwanie depozytu przed upływem zapisanego w umowie terminu związane jest z całkowitą utratą należnych odsetek.

Szczegółowy regulamin produktu, wniosek online służący do złożenia dyspozycji założenia lokaty oraz niezbędne instrukcje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Idea Banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked