Obniżki oprocentowania najpopularniejszej lokaty w Getin Banku

Getin Bank logo
Getin Bank

Stale obniżane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej powodują, że oprocentowanie depozytów bankowych nieustannie się zmniejsza. W wyniku tej sytuacji znalezienie standardowej lokaty oferującej ponad 5,00 % stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka tygodni temu. Zdecydowanie najwięcej oferują dziś depozyty promocyjne, w tym chociażby Lokata na start oferowana przez Getin Online, jednak i one w ostatnim czasie tracą na atrakcyjności. Ile dziś oferuje wspomniany depozyt?

Do niedawna decydując się na założenie Lokaty na Start w Getin Online liczyć można było na oprocentowanie wynoszące wysokie 7,00 %. Dziś jest to już 6,50 %. Dokładnie taki sam krok kilka tygodni temu zrobił Idea Bank w kontekście swojej Lokaty na Dobry Początek. Mimo obniżek produkty te nadal zajmują czołowe miejsca w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów o krótkich terminach zapadalności i najprawdopodobniej nie zmieni się to w najbliższym czasie.

Parametry Lokaty na Start

Poza wysokością oprocentowania pozostałe parametry lokaty pozostały bez zmian – w przypadku Lokaty na Dobry Początek proponowanej przez Idea Bank istotnie ograniczona została również maksymalna kwota inwestycji. Chcąc założyć Lokatę na Start w Getin Online wystarczy wybrać jeden z dostępnych terminów zapadalności – jeden lub dwa miesiące. W zależności od długości okresu zapadalności bank dopuszcza możliwość zainwestowania nieco innej kwoty – dla depozytu miesięcznego górny limit inwestycji wynosi 20 000 złotych, natomiast dla miesięcznego zaledwie 10 000 złotych. Pomimo faktu, iż jest to lokata promocyjna bank uruchamia ją jako automatycznie odnawialną. Niestety warunki ewentualnego przedłużenia będą znacznie mniej atrakcyjne – zgodne z warunkami proponowanymi na trzymiesięcznej Lokacie Standardowej. Zerwanie depozytu przez wybranym terminem nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, gdyż bank nalicza 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Jak założyć Lokatę na Start?

Podobnie jak wszystkie inne depozyty dostępne w ofercie Getin Online tak i Lokatę na Start uruchamia się za pośrednictwem Internetu przy pomocy specjalnego wniosku online dostępnego na oficjalnej stronie internetowej banku. Co istotne bank nie wymaga posiadania ani też uruchamiania dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ani też skorzystania z jakiegokolwiek dodatkowego produktu. Niestety uruchomienie promocyjnej oferty możliwe jest tylko jeden raz.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked