Lokata z codzienną kapitalizacją odsetek w Getin Banku

Getin Bank Logo
Getin Bank

Atrakcyjną propozycją jaką oferuje Getin Bank jest lokata z codzienną  kapitalizacją odsetek.  Dzięki możliwości codziennego naliczania odsetek od wpłaconego kapitału, dochód w ich  postaci jest wolny od opodatkowania.

Bank nie przewiduje ograniczania ilości zakładanych przez każdego klienta lokat . Jedynym warunkiem jaki jest postawiony, to określona kwota,  która może być wpłacona na tego rodzaju pojedynczy produkt bankowy. Codzienna kapitalizacja odsetek dotyczy otwartej lokaty, na którą zostały złożone środki finansowe w przedziale od 1 tysiąca zł to 14 tysięcy zł.

Codziennie naliczane odsetki od znajdującego się na lokacie kapitału  zgodnie ze zleceniem jego właściciela mogą być  od razu dopisywane do kapitału  i stanowić jego nową podstawę, od której będą naliczane kolejne odsetki. Innym rozwiązaniem polecanym przez Getin Bank jest zlecenie właściciela lokaty codziennego przelewania odsetek na wskazane przez niego konto bankowe.

Getin Bank oferuje stałe, a także dość wysokie w porównaniu do innych produktów oprocentowanie lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek.  Przy lokacie zakładanej  na okres  3 miesięcy obowiązuje 4,05% kapitalizacja, przy lokacie 6-cio miesięcznej 4,46% natomiast przy założeniu lokaty na 12 miesięcy 6,20%.

W przypadku zerwania przez właściciela lokaty przed upłynięciem określonego terminem okresu, Getin Bank przewiduje określone konsekwencje. Jeżeli lokata zostanie przerwana w okresie do 30 dni od daty spisania umowy i jej założenia, od kapitału nie są naliczane żadne odsetki. Natomiast jeżeli lokata zostanie zerwana po 30 dni od jej założenia  to bank gwarantuje jej kapitalizację jedynie w wysokości 0,05%.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked