Lokata Września w Getin Banku

Getin Bank logo
Getin Bank

Tradycją stało się już w Getin Banku oferowanie Lokat Miesiąca. Proponują one dość atrakcyjne oprocentowanie oraz są na szeroką skalę reklamowane w telewizji. Nie jest więc zaskoczeniem pojawienie się nowej Lokaty Września, charakteryzującej się 4-miesięcznym okresem, dzienną kapitalizacją i oprocentowaniem porównywanym do 7% na zwykłej lokacie.

Lokata Września dostępna jest jedynie w placówkach Getin Banku. Jej warunki są identyczne jak Lokaty Sierpnia. Minimalna kwota wynosi 1000zł, maksymalnie możemy umieścić 14,5 tys. zł. Okres depozytu wynosi 4 miesiące. Możemy założyć dowolną liczbę lokat. Oprocentowanie zależy od kwoty wpłaconej łącznie na wszystkich depozytach. Dzięki dziennej kapitalizacji nie musimy płacić podatku Belki. Szczegóły możemy znaleźć w tabeli.

Wpłacona kwota Oprocentowanie nominalne
Od 1 tys. zł 5,70%
Od 100 tys. zł 5,76%
Od 200 tys. zł 5,84%
Od 500 tys. zł 5,88%

Lokata jest przeznaczona jedynie dla nowych środków w Getin Banku, co oznacza, że możemy umieścić na niej jedynie te środki, które stanowią nadwyżkę ponad kwotę zgromadzoną na rachunkach w banku w dniu 26 sierpnia 2011r. Bank zastrzega sobie prawo do obniżenia oprocentowania dla środków, które mogły się znajdować na jego rachunkach w tymże dniu. Oferta jest dostępna od 1 września do 30 września.


Oferta jest korzystna szczególnie dla osób zakładających lokaty w sposób tradycyjny, czyli w placówce banku. Dla osób posiadających dostęp do Internetu polecamy któryś z depozytów dostępnych na stronie Getin Online.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked