Lokata Nowy Zysk w Getin Online

Getin Bank logo
Getin Bank

Do oferty depozytowej Getin Online w ostatnich dnach włączona została zupełnie nowa lokata, która obecnie jest najbardziej atrakcyjnym depozytem w ofercie banku. Niestety stan ten nie utrzyma się zbyt długo, gdyż zgodnie ze strategią banku atrakcyjnie oprocentowane lokaty oferowane wyłącznie przez ściśle określony czas – w tym przypadku do 5 października bieżącego roku. Ile można zarobić zakładają Lokatę Nowy Zysk?

Lokata nowy Zysk to sześciomiesięczny depozyt z kapitalizacją na koniec okresu, którego oprocentowanie wynosi 6,00 %. Nie jest to jednak najwyższa stawka, jaką można uzyskać. Jeśli spełniony zostanie warunek dotyczący nowych środków oprocentowanie zostanie zwiększone do poziomu 6,60 %. Zgodnie z regulaminem produktu za nowe środki uznaje się środki stanowiace nadwyżkę ponad saldo złotowych lokat klienta w Getin Online oraz Open Online na dzień 24 września bieżącego roku.

Założenie lokaty odbywa się za pośrednictwem internetowego wniosku. Kwota niezbędną do zainicjowania tego procesu jest 1 000 złotych. Maksymalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 000 złotych. Lokata Nowy Zysk automatycznie zakładana jest jako depozyt odnawialny (warunki przedłużenia są zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia dla 6-miesięcznej Lokaty Standardowej), jednak w dowolnym momencie jej trwania istnieje możliwość dokonania zmiany tego parametru. W przypadku konieczności wycofania środków przed zapisanym w umowie terminem wszystkie odsetki zostaną utracone. Szczegółowy regulamin oraz instrukcje dotyczące uruchamiania lokaty dostępne są na oficjalnej stornie internetowej Getin Online. Warto się jednak pospieszyć z decyzją, gdyż na skorzystanie z promocji pozostało jeszcze kilka dni.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked