Lokata na Wyścigi znowu w Getin Banku

Getin Bank logo
Getin Bank

W ofercie Getin Online pojawiła się ostatnio interesująca lokata, która w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki oferowana jest nie przez ściśle określony czas, ale w ściśle określonej ilości – 44 000 sztuk. By stać się jej posiadaczem trzeba się spieszyć, gdyż w ofercie pozostało jeszcze nieco ponad cztery tysiące lokat. Czy proponowane przez bank warunki rzeczywiście skłaniają do pospiechu?

Lokata na Wyścigi to 3-miesiecnzy depozyt, którego oprocentowanie wynosi 6,25 %. Nie jest to najbardziej atrakcyjne oprocentowanie w tej kategorii, jednak mimo wszystko uznać je należy za atrakcyjne. Produkt ten powinien się spodobać osobom, które są zainteresowanie zdeponowaniem stosunkowo niewielkiej kwoty. Wynika to z ograniczeń nałożonych przez bank – minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast górny limit ustanowiono na poziomie zaledwie 20 000 złotych. Bank dopuszcza możliwość założenia przez jednego klienta aż 10 takich lokat, co znacznie zwiększa maksymalna kwotę inwestycji. Zaletami produktu są także: brak konieczności posiadania ani też zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Getin Banku oraz możliwość założenia lokaty za pośrednictwem Internetu.

Z założenia Lokata na Wyścigi jest lokatą odnawialną, jednakże w każdej chwili za pośrednictwem systemu bankowości internetowej można dokonać zmiany tego parametru. W przypadku takim należy się liczyć z faktem, że warunki odnowienia nie będą takie same, jak te oferowane obecnie – zgodne z warunkami przewidzianymi dla Lokaty Standardowej obowiązującymi w dniu odnowienia. Zerwanie lokaty przed upływem trzech miesięcy wiąże się z utratą całości należnych odsetek. Szczegółowy regulamin promocji znaleźć można na stronie internetowej Getin Online

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked