Lokata na Wyścigi w Getin Online

Getin Bank logo
Getin Bank

Oferta Getin Online od dłuższego czasu kusiła wysokooprocentowanymi lokatami, jednak po zaprowadzonych w ostatnich miesiącach obniżkach sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu. Jednym z najnowszych depozytów, który znaleźć można w ofercie podmiotu jest Lokata na Wyścigi. Na jakie warunki mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na jej uruchomienie?

Lokata na Wyścigi to pięciomiesięczny depozyt, którego oprocentowanie wynosi 4,40 %. W kontekście aktualnej sytuacji na rynku proponowane przez bank warunki są całkiem atrakcyjne. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast górny limit ustanowiono na niskim poziomie 20 000 złotych. Bank dopuszcza jednak możliwość uruchomienia 10 takich depozytów, dzięki czemu łączna kwota inwestycji może wynieść 200 000 złotych. By móc skorzystać z oferty trzeba się jednak pospieszyć, gdyż jak sugeruje nazwa lokata adresowana jest do klientów, którzy gotowi są podjąć szybką decyzję o uruchomieniu – w ramach promocji bank oferuje jedynie 10 000 lokat. Na chwile obecna pozostało ich nieco ponad 1 000, dlatego osoby zainteresowane takim depozytem powinny się pospieszyć ze złożeniem wniosku.

Pozostałe parametry Lokaty na Wyścigi

Lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna, jednak w dowolnym momencie jej trwania, po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej, istnieje możliwość dokonania zamiany tego parametru. Ewentualne przedłużenie następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej zakładanej na sześć miesięcy. Jej oprocentowanie jest znacznie niższe, toteż warto podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu po upływie okresu zapadalności Lokaty na Wyścigi. Konsekwencją zerwania lokaty przed terminem jest utrata całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę na Wyścigi?

Uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i podobnie jak w przypadku wszystkich innych depozytów dostępnych w ofercie banku następuje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Bank nie wymaga posiadania ani też uruchamiania nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, dlatego też wystarczy jedynie wypełnić wniosek online, który udostępniony został na stronie internetowej banku. Chwilą po jego wypełnieniu na wskazany we wniosku adres mailowy przesłane zostaną instrukcje, numer rachunku do wpłaty oraz login do systemu. Po dokonaniu przelewu nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na zakończenie się pięciomiesięcznego okresu trwania depozytu.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked