Lokata na Start i na Dobry Początek już nie na 5,25%

Getin Bank logo
Getin Bank

Lokata na Start oferowana przez Getin Online oraz Lokata na Dobry Początek to dwa depozyty, które od wielu miesięcy zajmują czołowe miejsca w rankingach najkorzystniejszych lokat krótkoterminowych. Jeszcze do niedawna oferowały oprocentowanie na poziomie 5,25 %, jednak dziś warunki te są nieco mniej atrakcyjne. Ile zarobić można wybierając jeden z powyższych depozytów?

Lokata na Start

Lokatę na Start założyć można na okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy. W każdym z tych przypadków oprocentowanie wynosi 5,00 %, niemniej jednak maksymalna kwota inwestycji jest odmienna – dla depozytu miesięcznego wynosi 20 000 złotych, a dla dwóch pozostałych okresów tylko 10 000 złotych. Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 500 złotych. Lokatę założyć można tylko jeden raz, a jej ewentualne odnowienie następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach Lokaty Standardowej o trzymiesięcznym okresie zapadalności. Zerwanie lokaty przed upływem wybranego okresu jest dopuszczalne i nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami – klient otrzymuje 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Lokata na Dobry Początek

Oferta Idea Banku jest nieco bardziej korzystna, gdyż oprocentowanie Lokaty na Dobry Początek wynosi 5,10 % dla obu dostępnych wariantów czasowych – depozytu miesięcznego i trzymiesięcznego. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, a maksymalna zaledwie 10 000 złotych. Podobnie jak w przypadku Lokaty na Start depozyt ten jest odnawialny, jednakże warunki przedłużenia nie będą już tak konkurencyjne – zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Zerwanie lokaty przed czasem nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked