Lokata Jesienna w Getin Online (6,10%, 4M)

Getin Bank logo
Getin Bank

Getin Online to podmiot słynący z szybkich i atrakcyjnych promocji, który co jakiś czas oferuje wysokooprocentowane depozyty bankowe. Jego najnowszy produkt – Lokata Jesienna – nie jest objęty promocją, bank nie określił konkretnego terminu, kiedy zniknie on z oferty, dlatego też jego oprocentowanie jest znacznie niższe. O ile jeszcze niedawno w ofercie baku dostępny był depozyt pozwalający na zarobienie 6,50 %, o tyle w tym przypadku będziemy musieli się zadowolić znacznie mniejszym zyskiem. Jakie warunki oferuje Lokata Jesienna?

Lokata Jesienna to czteromiesięczny depozyt z oprocentowaniem na koniec okresu zapadalności wynoszącym 6,10 %. Różnica jest więc stosunkowo niemała. Pozostałe parametry produktu są bardzo zbliżone do tych, które bank proponuje dla swoich innych produktów. Aby skorzystać oferty wystarczy wypełnić internetowy wniosek, co nie powinno zabrać nam więcej niż 5 minut, a następnie postępować zgodni z otrzymanymi instrukcjami. Bank nie wymaga posiadania ani uruchamiania konta, co niewątpliwie uznać należy za atut. Minimalna kwota depozyty ustanowiona została na standardowym poziomie 1 000 złotych, natomiast górny limit wynosi aż 1 000 000 złotych.

W momencie, kiedy zapisany w umowie okres lokaty dobiegnie końca zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami przelane zostaną na rachunek klienta, z którego dokonał on przelewu na lokatę. W przypadku wyboru opcji automatycznego odnowienia (lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna) przedłużenie następuje na analogiczny okres na warunkach zgodnych z warunkami proponowanymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Warto na chwile przed zakończeniem się okresu lokaty sprawdzić te warunki, ponieważ najprawdopodobniej nie będą dla nas zbyt atrakcyjne. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą całości należnych odsetek. Więcej szczegółów oraz kartę produktu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Getin Online.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked