Lokata Im Więcej Tym Lepiej w Getin Online

Getin Bank logo
Getin Bank

Do atrakcyjnych lokat znajdujących się w ofercie Getin Banku w ostatnim czasie dołączył kolejny interesujący produkt depozytowy – Lokata Im Więcej Tym Lepiej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wkładu depozytariusza i waha się w przedziale od 5,59 % do 6,06 %, co odpowiada 7,0 % – 7,6 % na tradycyjnych lokata, które nie pozwalają na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie wynoszące 5,59 % otrzymają klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie kwoty nie większej aniżeli 14 500 złotych. Kwoty mieszczące się w przedziale 14 500 – 28 500 oprocentowane są nieco wyżej (5,68 %). Deponując ponad 28 500 złotych, ale nie więcej niż 42 500 złotych można liczyć na 5,75 % w skali roku, natomiast kwoty z przedziału 42 500 złotych 56 500 złotych oprocentowane są 5,82 % w skali roku. Kolejne trzy progi stanowią kwoty od 56 500 do 70 000 złotych, od 70 000 złotych do 84 500 złotych oraz większe niż 84 500 złotych, które dają zarobić odpowiednio 5,90 %, 5,98 % oraz 6,06 %.


Lokata Im Więcej Tym Lepiej to lokata 6-miesięczna z codzienną kapitalizacją odsetek, której minimalna kwota depozytu wynosi 1 000 złotych, a maksymalna 14 000 złotych. Założenie lokaty jest niezwykle proste i wygodne, gdyż odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego online. Lokata nie jest lokatą odnawialną, ale może być automatycznie odnowiona, jednak na warunkach 6-miesięcznej Lokaty Codziennej. Zerwanie lokaty przed upływem terminu jej zapadalności wiąże się z całkowitą utrat należnych odsetek. Szczegółowy regulamin oraz karta produktu dostępne są na oficjalnej stronie Getin banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked