Getin Bank – Lokata na start

Getin bank logo
Getin bank

Lokata na start jest jedna z najnowszych ofert banków na rynku depozytów bankowych. Jednocześnie jest to oferta, która może konkurować na miano jednej z najlepszych przy obecnym stanie. Jednak jak zawsze to bywa, pomimo wielu zalet oraz atrakcyjnego oprocentowania, posiada również swoje wady, o których należy pamiętać. Ale zacznijmy od początku.

Przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników „Internetowego Oddziału Getin Banku”, przez który można lokatę na start zakładać. Proces ten jest niezwykle prosty. Najpierw należy wypełnić specjalny wniosek na stronie banku. Następnie na naszego maila zostaną przesłane potwierdzenie złożenia wniosku, numer rachunku dla lokaty oraz login do systemu, poprzez SMS natomiast otrzymamy hasło do logowania. Kolejnym i ostatnim etapem zakładania jest przelanie środków na w/w numer konta. Po zakończeniu okresu umownego, który trwa dwa miesiące, nasz kapitał wraz z odsetkami zostanie przelany z powrotem na nasze konto. Należy również wspomnieć, że od momentu złożenia wniosku mamy 14 dni na przelanie naszych środków, w przeciwnym razie traci on ważność.


Lokata na start może być założona tylko i wyłącznie w polskiej walucie. Getin Bank wymaga kwoty minimalnej, koniecznej do korzystania z produktu. Wynosi ona 500 PLN. Ze względu na charakter lokaty, która należy do grupy lokat bez podatku Belki, maksymalna kwota wynosi 10000 PLN. Dlaczego tak jest przedstawimy trochę niżej.

Przejdźmy zatem do rzeczy najważniejszej, czyli do oprocentowania lokaty. Wynosi ono dokładnie 5,64% netto w skali roku. Jednak oprocentowanie brutto jest znacznie wyższe, bo aż 7% i stałe przez cały, dwumiesięczny okres umowy. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu niektórych zapisów z obowiązującej w Polsce ordynacji podatkowej. Mówią one mniej więcej tak: kwota podatku od przychodów kapitałowych jest zaokrąglana do pełnych złotówek. Oznacza to, że jeżeli nasze odsetki wyniosą maksymalnie 2,49 PLN przy pojedynczej kapitalizacji, to podatek Belki, wynoszący 19%, będzie zaokrąglony do 0zł. Na lokacie na start odsetki naliczane są codziennie, a dzięki wspomnianej wcześniej, maksymalnej kwocie, nigdy nie wyniosą one więcej niż owe 2,49 PLN. Sprawia to, że lokata na start jest jednym z atrakcyjniejszych produktów na rynku lokat.

Co się stanie jednak, jeżeli musimy wypłacić nasze pieniądze przed upływem okresu umownego, na jaki jest zakładana lokata na star, czyli przed upływem dwóch miesięcy? W takim wypadku zostaną nam odebrane wszystkie odsetki, które były do tej pory naliczone, a odzyskamy tylko i wyłącznie nasz kapitał początkowy. Nie ma również możliwości wypłacenia części środków.

Lokata ta jednak ma również kilka wad. Oprócz tego, że kwota maksymalna nie jest wysoka, nie możemy również założyć więcej niż jedną lokatę na start. Dodatkowo nie ma możliwości jej odnowienia. Znaczy to mniej więcej tyle, że nasze środki mogą być wysoko oprocentowane, ale przez ograniczony okres i w ograniczonej wysokości kapitału.

Ważną kwestią, przypominaną przez Getin Bank jest również poziom bezpieczeństwa zachowany przy całej procedurze zakładania lokaty. Przede wszystkim połączenia w „Internetowym Oddziale Getin Banku” są szyfrowane, hasła są maskowane, autoryzacje przesyłane poprzez SMS, a wiadomości wysyłane z podpisem elektronicznym. Dzięki temu mamy pewność, że nasze środki bezpiecznie trafią na odpowiedni rachunek, a szanse kradzieży danych są małe. Lokata na start ponadto jest gwarantowana w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki czemu mamy zawsze pewność, że nasz kapitał nie przepadnie.

A teraz kilka słów o lokacie na start w liczbach. Jeżeli wpłacimy na nią 10000 PLN, to po całym okresie umownym do naszego kapitału zostanie doliczona kwota 93 PLN, co oznacza, że dziennie przybywało nam 1,55zł. Dla kwoty minimalnej lokaty, czyli 500 PLN, liczny te układają się następująco: 0,08zł dziennie, a 4,80zł przez dwa miesiące.

1 Comments

  1. Broneksays:

    OK

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked