Obniżki oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Wraz z początkiem listopada w ofercie depozytowej FM Banku nastąpiło wiele zmian. Niestety zmiany te niekorzystnie odbiją się na klientach, którzy planują zdeponować własne środki w FM Banku. Lokata Standardowa, która oferowana jest dziesięciu wariantach czasowych oferuje niższe oprocentowanie aż w siedmiu z nich. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta banku?

Lokata Standardowa, czyli tak zwana FM Lokata oferowana jest jako depozyt siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny, roczny oraz dwuletni.  By stać się posiadaczem jednego z nich nie trzeba decydować się na założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w FM Banku czy też ponosić jakichkolwiek kosztów. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustalona. Warto jednak dodać, iż w przypadku depozytów przekraczających kwotę dwóch milionów złotych oprocentowanie staje się znacznie mniej atrakcyjne.

Jakie oprocentowanie proponuje FM Bank?

W przypadku najkrótszych depozytów, a więc lokaty siedmiodniowej, czternastodniowej i miesięcznej oprocentowanie nie zostało zmienione i wynosi odpowiednio 1,50 %, 1,80 % oraz 4,20 %. W przypadku zdeponowania kwoty wynoszącej powyżej 2 000 000 złotych oprocentowanie spada w każdym z powyższych przypadków do zaledwie 1,00 %. Wybierając depozyt dwumiesięczny jeszcze kilka dni temu można było zarobić 6,00 %. Obecnie jest to tylko 5,50 %. Lokata trzymiesięczna i czteromiesięczna proponują obecnie oprocentowanie zmniejszone o 0,20 punktu procentowego – odpowiednio 5,90 % i 6,00 %. Decydując się na depozyt sześciomiesięczny zarobimy 6,20 % – do niedawna oprocentowanie było nieco wyższe i wynosiło 6,30 %. Dokładnie tyle samo co na lokacie czteromiesięcznej zarobić można dziś na lokacie dziewięciomiesięcznej, jednak w jej przypadku spadek oprocentowania był nieco większy i wyniósł 0,30 punktu procentowego. Wybierając jeden z dwóch najdłuższych depozytów niestety nie można już liczyć na oprocentowanie przekraczające poziom 6,00 % – oprocentowanie depozytu dwunastomiesięcznego wynosi 5,90 % (do niedawna 6,15 %), a dwudziestoczteromiesięcznego 5,80 % (do niedawna 6,10 %).

Jak skorzystać z oferty?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty i posiadające rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w FM Banku mogą założyć FM Lokatę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Lokatę założyć można również w dowolnym oddziale banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie internetowej banku. Znaleźć tam można również szczegółowy regulamin oferty.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked