Lokaty w FM Banku już poniżej 6%

FM Bank logo
FM Bank

Jeszcze jakiś czas temu poszukiwacze bezpiecznych depozytów bankowych gwarantujących wysokie oprocentowanie chętnie odwiedzali placówki FM Banku. Po serii obniżek stóp procentowych bank zdecydował się na wyraźne obniżenie oprocentowania swoich lokat, przez co w jego ofercie nie można już znaleźć produktu, który pozwoliłby zarobić przynajmniej 6,00 %. Jak obecnie prezentuje się oferta banku? Która lokata oferuje najkorzystniejsze warunki?

W ofercie banku znaleźć można aktualnie dwa rodzaje lokat – Lokaty standardowe, które charakteryzują się dogodnymi okresami deponowania i stałym oprocentowaniem oraz Lokatę WIBOR, która również dostępna jest w kilku wariantach czasowych, a jej oprocentowanie uzależnione od stawki WIBOR powiększonej o pewną stałą.

Lokaty standardowe

Lokaty standardowe oferowane przez FM Bank to depozyty, które założyć można na termin od 7 dniu do 24 miesięcy. W zależności od wybranego wariantu oraz wielkości depozytu bank zaoferuje nieco inne warunki. W przypadku depozytu siedmiodniowego oprocentowanie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) jest to już 1,80 %. Lokata miesięczna pozwala zarobić 3,00 %, dwumiesięczna 5,40 %. Dokładnie takie same warunki (5,40 %) oferują również lokata trzymiesięczna i czteromiesięczna.

Najwyżej oprocentowany jest depozyt półroczny – jego oprocentowanie wynosi 5,50 %. Decydując się na zamrożenie swoich oszczędności na okres 9 miesięcy klienci mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 5,30 %, na 12 miesięcy 5,20 %, natomiast na 24 miesiące 5,00 %. Wszystkie powyższe stawki oprocentowania dotyczą depozytów, których wartość nie przekroczy poziomu 2 milionów złotych.

Znacznie mniej korzystne warunki proponowane są klientom, którzy zainteresowani są zdeponowaniem na lokacie kwoty przewyższającej 2 miliony złotych. Dla lokaty 7 i 14 dniowej oraz jednomiesięcznej i dwumiesięcznej oprocentowanie wynosi zaledwie 1,00 %. W przypadku wyboru depozytu trzymiesięcznego, czteromiesięcznego lub sześciomiesięcznego wzrasta do poziomu 2,00 %. Zakładając lokatę dziewięciomiesięczną lub roczną liczyć można na 3,50 %. Najwyższe oprocentowanie – 3,50 % – proponowane jest na depozycie dwuletnim.

Lokata WIBOR

Lokata WIBOR oferowana jest w trzech wariantach czasowych – 12 miesięcy, 24 miesiące oraz 24 miesiące. W tym przypadku występuje prosta relacja, zgodnie z którą dłuższy okres deponowania jest jednoznaczny z wyższym oprocentowaniem. Oprocentowanie proponowane w przypadku okresu dwunastomiesięcznego jest równe aktualnej stawce WIBOR 6M powiększonej o 1,40 punktu procentowego. Decydując się na okres dwukrotnie wyższy liczyć można na oprocentowanie wynoszące równowartość stawki WIBOR 6M powiększonej o 1,50 punktu procentowego. Dla najdłuższego okres oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 1,60 punktu procentowego. Obecnie oprocentowanie lokaty wynosi odpowiednio 5,49 %, 5,59 % i 5,69 %.

W przypadku chęci zdeponowania kwoty większej aniżeli 2 miliony złotych należy się liczyć ze znacznie mniej konkurencyjnymi warunkami, jednak nie tak niekorzystnymi, jak w przypadku lokat standardowych – dla wszystkich wariantów oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o 0,01 punktu procentowego (obecnie 4,10 %).

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked