Lokata FM PRO w FM Banku – zmiana warunków

FM Lokata PRO to aktualnie najbardziej atrakcyjny depozyt w ofercie FM Banku. Wysokość oprocentowania proponowanego klientom w przypadku tej lokaty zależna jest od wybranego okresu zapadalności. Lokatę założyć można na okres od 2 do 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania mieści się w przedziale od 3,25 % dla najkrótszego okresu do 4,10 dla okresu najdłuższego. Warunki takie proponowane są klientom, którzy posiadają lub zdecyduj się na założenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w FM Banku i zdeponują w banku kwotę nieprzekraczającą 2 milionów złotych.

W momencie, kiedy próg ten zostanie przekroczony, oprocentowanie spada do poziomu znacznie mniej atrakcyjnego – od 1,00 % do 3,50 %. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych. Po upływie wybranego okresu zapadalności ,FM Lokata PRO może zostać odnowiona lub przelana wraz z należnymi odsetkami na rachunek klienta. Zerwanie lokaty przed wybranym terminem wiąże się z utratą całości należnych odsetek.

Szczegóły produktu

– FM Lokatę PRO założyć można na okres 2, 3, 4, 6, 9, 12 lub 24 miesięcy;

– wysokość oprocentowania proponowanego przez bank zależna jest od wielkości inwestycji oraz wybranego okresu zapadalności;

– dla kwot do 2 000 000 złotych oprocentowanie dla lokaty dwumiesięcznej wynosi 3,25 %, dla lokaty trzymiesięcznej 3,35 %, dla lokaty czteromiesięcznej 3,45 %, dla lokaty sześciomiesięcznej 3,55 %, dla lokaty dziewięciomiesięcznej 3,70 %, dla lokaty rocznej 3,80 %, natomiast dla lokaty dwuletniej 4,10 %;

– dla kwot przekraczających 2 000 000 złotych oprocentowanie dla lokaty dwumiesięcznej wynosi 1,00 %, dla lokaty trzymiesięcznej 2,00 %, dla lokaty czteromiesięcznej 2,00 %, dla lokaty sześciomiesięcznej 2,00 %, dla lokaty dziewięciomiesięcznej 3,00 %, dla lokaty rocznej 3,00 %, natomiast dla lokaty dwuletniej 3,50 %;

– minimalna kwota inwestycji to zaledwie 1 000 złotych;

– warunkiem uruchomienia FM Lokaty PRO jest posiadanie bądź też uruchomienie rachunku oszczędnościowego lub osobistego;

– lokata może mieć charakter odnawialny lub po upływie wybranego okresu zapadalności być zwrócona na rachunek klienta;

– zarówno lokatę jak i konto uruchomić można za pośrednictwem Internetu;

Jak założyć Lokatę FM PRO?

Uruchomienie FM Lokaty PRO możliwie jest tylko przez posiadaczy jednego z rachunków dostępnych w ofercie podmiotu. Klienci posiadający konto i dostęp do systemu bankowości internetowej wszelkich formalności dopełnią za jego pomocą. Osoby, które nie mają jeszcze rachunku zmuszone będą do jego uruchomienia – dokonać tego można za pośrednictwem wniosku online, co jest niezwykle wygodnym i szybkim rozwiązaniem, lub też poprzez wizytę w jednej z placówek FM Banku. Wszelkie niezbędne instrukcje, regulaminy oraz tabele opłat i prowizji dla wszystkich produktów dostępnych w ofercie banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked