FM Bank na minusie – kolejne obniżki

FM Bank logo
FM Bank

Kilka dni temu, a dokładniej rzecz ujmując 5 marca, FM Bank opublikował po raz kolejny w przeciągu kilku ostatnich tygodni nową tabelę oprocentowania produktów depozytowych. Tym razem kierunek zmian jest zgodny z tendencją i obejmuje swoim zasięgiem zdecydowaną większość proponowanych przez bank okresów zapadalności na cieszącej się duża popularnością FM Lokacie. Ile można dziś zarobić decydują się na depozyt w FM Banku?

Ofertę depozytową FM Banku dla klientów indywidualnych tworzą lokaty standardowe, szerzej znane jako FM Lokaty oraz Lokata WIBOR, która dostępna jest w kilku wariantach czasowych – jako lokata roczna, dwuletnia i trzyletnia proponujących oprocentowanie wynoszące odpowiednio 5,29 %, 5,39 % oraz 5,49 % (jego poziom uzależniony jest jednak od obecnej wartości stawki WIBOR 6M). W odniesieniu do lokat opartych o stawkę WIBOR bank nie zastosował żadnych zmian, jednak 6 z 10 okresów zapadalności FM Lokaty dość istotnie straciło na atrakcyjności.

Obniżka oprocentowania FM Lokat

Dla trzech najkrótszych okresów oprocentowanie pozostało niezmienione i wynosi 1,50 % dla lokaty siedmiodniowej, 1,80 % dla czternastodniowej oraz 3,00 % dla miesięcznej. Lokata dwumiesięczna jeszcze do niedawna pozwalała zarobić 5,00 %, ale obecnie jest to już tylko 4,80 %.W kontekście lokaty trzymiesięcznej spadek jest najbardziej zauważalny, gdyż wynosi aż 0,30 punktu procentowego – z 5,10 % do 4,80 %. Dokładnie takie same warunki jak lokata trzymiesięczna (5,10 %) proponowała jeszcze na początku marca lokata czteromiesięczna, jednak dziś pozwala ona zarobić nieco więcej – 4,90 %. Wszystkie pozostałe okresy zapadalności przed obniżkami proponowały 5,20 % – stawka ta została utrzymana na niezmienionym poziomie tylko na lokacie dwuletniej. FM Lokata sześciomiesięczna i dziewięciomiesięczna pozwalają zarobić dokładnie 5,00 %, natomiast depozyt roczny 5,10 %.

Parametry FM Lokaty

Poza wysokością oprocentowania FM Bank nie zdecydował się wprowadzić jakichkolwiek zmian – minimalna kwota inwestycji wciąż wynosi 1 000 złotych, a góry limit nie został ograniczony, aczkolwiek po przekroczeniu progu 2 000 000 złotych oprocentowanie staje się dużo bardziej niekorzystne. Skorzystanie z oferty nie wymaga posiadania rachunku osobistego, ani też wizyty w jednej z placówek banku, gdyż FM Lokatę założyć można za pośrednictwem Internetu. Istnieje również możliwość wybrania opcji automatycznego odnawiania się lokaty. Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty depozytowej banku uzyskać można w jednej z jego placówek lub na oficjalnej stronie internetowej.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked