Eurobank obniża oprocentowanie swoich lokat

Eurobank logo
Eurobank

Po wycofaniu z rynku wielu lokat z codzienną kapitalizacja odsetek atrakcyjność depozytów bankowych uległa wyraźnemu osłabieniu. Między innymi dlatego część banków zdecydowała się na podniesienie oprocentowania lokat standardowych. W zupełnie przeciwnym kierunku poszedł Eurobank, który opublikował kilka dni temu nową tabelę oprocentowania lokat. Niestety dominują w niej obniżki. Jak aktualnie wygląda oferta banku?

 

Dokonane zmiany w wysokości oprocentowania podzielić można na trzy grupy – lokaty, które straciły na atrakcyjności, lokaty, które zyskały oraz lokaty, których oprocentowanie się nie zmieniło. Powody do narzekań mogą mieć klienci, zainteresowani krótkoterminowymi depozytami. Oprocentowanie wszystkich lokat standardowych bez względu na to, czy zakładane w placówce czy w Internecie, o okresie zapadalności wynoszącym 1 i 2 miesiące zostało zmniejszone o 0,30 %. Niewielkie obniżki (0,10 %) objęły również swym zasięgiem standardowe lokaty 3-miesięczne. Jeszcze kilka dni temu wysokość oprocentowania depozytów 1, 2 i 3-mięsiecznych mieściło się w przedziale 5,60 % – 6,00 %, aktualnie jest to 5,30 % – 5,90 %.

Miła niespodzianka czeka z kolei klientów, którzy zdecydują się na założenie standardowej lokaty na okres 6 miesięcy. Mowa zarówno o lokatach zakładanych w placówce, jak i w Internecie. Do niedawna na najmniej korzystnej lokacie mogliśmy zarobić 5,80 %, a na najbardziej dochodowej 6,00 %. Aktualnie stawki te wynoszą odpowiednio 5,90 % i 6,10 %. Oprocentowanie wszystkich 4 lokat standardowych podniesiono o 0,10 %.

Ostatnią grupę lokat stanowią lokaty, których oprocentowanie pozostawiono bez zmian. Są to naturalnie depozyty o okresie zapadalności wynoszącym 9 i 12 miesięcy. W przypadku lokat o krótszym terminie zapadalności oprocentowanie wynosi od 5,85 % do 6,05 %. Na nieco lepsze warunki liczyć mogą klienci gotowi zdeponować swoje oszczędności na okres jednego roku, bowiem oprocentowanie kształtuje się na poziomie 5,90 – 6,10 %.

Szczegółowa tabelę oprocentowania lokat dostępnych w ofercie znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Eurobanku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked