DnB Nord lokata z inwestycją

Bank DnB NORD Logo
DnB Nord lokata z inwestycją

Lokata DnB Nord jest wyjątkowo korzystną i interesującą ofertą. A jest tak ponieważ lokata ta jest połączeniem lokaty bankowej z inwestycją. Dzięki temu korzyści osiągane na lokacie są większe, niż ma to miejsce w przypadku zwyczajnych lokat bankowych.

Lokata z inwestycją DnB Nord została pomyślana w dwóch nieco zróżnicowanych wersjach. Dla bardziej ostrożnych, mniej pewnych i mniej doświadczonych klientów opracowano ofertę lokata 8 procent oraz NORD INDEKS plus 2. Klientom bardziej pewnym proponuje się ofertę lokata 8 procent plus fundusze Inwestycyjne.

Lokata z inwestycją ma następujące zalety: połączenie lokaty z atrakcyjną inwestycją przynosi ci dodatkowe zyski. Lokata zapewnia oprocentowanie w wysokości 8 procent na lokacie trzymiesięcznej. Potencjał zysku dla wybranej inwestycji może być bardzo duży. Możesz podzielić swoje oszczędności pod względem długości inwestycji. W ofercie dla bardziej ostrożnych klientów połowa oszczędności lokowana jest na lokacie z oprocentowaniem równym 8 procent. Druga połowa środków inwestowana jest w produkt strukturyzowany jakim jest Nord Indeks plus 2. Jest to trzyletni produkt strukturyzowany. Produkt ten opiera się na indeksie tak zwanego blue chip’ów , które są notowane na warszawskiej giełdzie i zgrupowane w indeksie WIG20. NORD INDEKS plus 2 umożliwia osiąganie korzyści dzięki wzrostom cen akcji aż do 50 procent w ciągu trzech lat. Innymi słowy wybierając wersję dla ostrożnych obie połowy naszych oszczędności powierzamy bankowi. Jedna z nich pracuje dla nas na lokacie a drugą bank inwestuje tak, by przyniosła  nam określone zyski. W przypadku wariantu dla optymistów jedna połowa środków wędruje na lokatę, a druga trafia do wybranego przez nas funduszu inwestycyjnego.

Fundusze inwestycyjne są nieco bardziej ryzykowne niż lokaty, dlatego, w tym wariancie to my ponosimy odpowiedzialność i ryzyko zysku z drugiej połowy naszych oszczędności. Dzięki niedawno uruchomionemu serwisowi internetowemu DnB Nord, lokatę z inwestycją można założyć bez konieczności zakładania konta osobistego w DnB Nord. Jest to bardzo proste i uda się z poziomu każdej przeglądarki internetowej.

Lokata z inwestycją jest interesująca tak ze względu na wysokie oprocentowanie wynoszące 8 procent jak i ze względu na możliwość zarabiania w dwóch źródłach jednocześnie. Ciekawy jest też podział produktu na dwa warianty: wariant dla ostrożnych z inwestowaniem w strukturyzowany produkt bankowy i wariant dla optymistów z możliwością wyboru funduszu inwestycyjnego, któremu powierzymy połowę swoich środków.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked